ziraat-fakultesi-logo

Pazartesi, 10 Haziran 2013 10:42

Atama ve Yükselmeler

             Kutlama 

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa GÜMÜŞ ’e görevinde başarılar dileriz..

Prof.Dr. Mustafa GÜMÜŞ

Lisans Eğitimi’ni EÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ nde, 1989 yılında tamamlamış, 1992 yılında “Bazı Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Macrosiphum euphorbiae (Thom) (Aphididae)’ nin Mevsimsel Populayon Yoğunluğuna Etkisi Üzerinde Araştırmalar” isimli Yüksek Lisans çalışmasını, 1998 yılında “İzmir İlinde Biberlerdeki Viral Hastalık Etmenlerinin ve Oranlarının Saptanması ve Bazı Biber Çeşitlerinin Bu Virüslere Reaksiyonlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar” isimli Doktora çalışmasını EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1992 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı görevini 2001 yılında aldığı “Yardımcı Doçent” ve 2007 yılında aldığı “Doçent” unvanı ile sürdürmüştür. Çalıştığı bu süre içinde “The Course on Plant Virus Diagnosis”, “The Course on The use of Electron Microscopy in Plant Virology”, “The Second International Course on Protected Cultivation of Crops” ve “ isimli uluslararası kurslara katılmıştır. İtalya Hükümetinin verdiği bursla iki ay Bari şehrinde bulunan CIHEAM-IAM’ da misafir araştırıcı olarak bulunmuştur. Bitki virüs hastalıklarının moleküler serolojik ve biyolojik yöntemlerle tanılanması, tohumla taşınan viral hastalıklar konularında çalışmaktadır. Fakülte Dış İlişkiler Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Bilimsel Araştırmalar Komisyonu gibi idari işler yanında aynı zamanda, 1996-2000 ve 2008-2014 yılları arasında Türkiye Fitopatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2014 yılında “Profesör” unvanı alan Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ, evli ve bir çocuk babasıdır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama 

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Şule IŞIN' ı kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Şule IŞIN

1964 yılında Akhisar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1985 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1986 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1988 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve aynı Anabilim Dalında Doktora çalışmalarına başladı. 1995 yılında "Ege Bölgesinde Yapılmış Bazı Gübre Denemeleri Sonuçlarına Göre Üretim Fonksiyonlarının Elde Edilmesi ve En Ekonomik Gübre Kullanım Düzeyinin Belirlenerek Üreticilerin Uygulamaları İle Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma" konulu tezini tamamladı ve Doktor unvanı aldı. 1997 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2007 yılında Doçent, 2014 yılında da Profesör ünvanını aldı. IŞIN ingilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk annesidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama 

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi H.Hüsnü KAYIKÇIOĞLU' nu kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU

1976 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul'a gitti. Silivri Lisesi'nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nde başladığı lisans öğrenimini 1998 yılında tamamlayarak "Ziraat Mühendisi" ünvanını kazandı. Yine aynı yıl EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2000 yılında Toprak Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002' de Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak "Ziraat Yüksek Mühendisi" ünvanını kazandı. 2003 yılında EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı'nda başladığı Doktora eğitimini 2009 yılında tamamlayarak "Bilim Doktoru" ünvanını kazandı. Mesleki bilgi ve deneyimi arttırmak amacıyla kısa süreli Polonya' da bulundu. 2014 yılında "Üniversite Doçenti" ünvanı alan Doç. Dr. H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, "Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası" konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babası olan KAYIKÇIOĞLU, İngilizce bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama 

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Elemanı Sercan PAZARLAR’ ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Sercan PAZARLAR

1990 yılında İzmir’de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 2008 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fitopatoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Ocak 2014 tarihinde Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim dalına ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak atandı ve yüksek lisans eğitimine halen burada devam etmektedir

  ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama 

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Rüştü Efe OKŞAR' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. R. Efe OKŞAR

27.11.1989'da İzmir'de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir'de aldı. 2008 yılında EÜ Ziraat Fakültesi'ni kazandı ve 2011-2012 döneminde fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2012 yılında yüksek lisansına başladı. 2013 yılında "Araştırma Görevlisi" olarak Bahçe Bitkileri Bölümü'nde göreve başlamış olup; halen görevini sürdürmektedir. 

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama 

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Elemanı Çağrı KANDEMİR' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Çağrı KANDEMİR

İzmir'de 1984 yılında dünyaya gelmiş, ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 2003 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne girmiştir. 2009 yılında lisans öğrenimini bitirmiş, 2011 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne "Araştırma Görevlisi" atanarak, akademik yaşama başlamıştır. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans öğrenimini 2013 yılında tamamlamış, ardından 2013 yılında Doktora öğrenimine başlamıştır. Halen akademik çalışmalarına ağırlıklı olarak "Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı" branşında devam etmekte, iyi derecede İngilizce bilmekte, bilim dalı ile ilgili SCI ve hakemli dergilerde yayını bulunmaktadır. 

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Kamer Betül ÖZER' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Kamer Betül ÖZER

7 Mayıs 1970 yılında Bursa'da doğdu. İlköğretimini Bursa Setbaşı İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Karşıyaka Gazi Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1988 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne girdi. 1992 yılında mezun oldu ve 1993 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında "Kuru İncir Meyvelerinde Aflatoksin, Okratoksin-A ve Psoralen Oluşumu Üzerinde Araştırmalar" isimli Yüksek Lisansını, 2003 yılında "Satsuma Mandarini (Citrus unshiu March.)'nde Tuzluluk Stresinin Biyokimyasal ve Histolijik Düzeyde İncelenmesi"  isimli Doktorasını tamamladı. 2013 yılında doçent ünvanını alan Kamer Betül Özer bir erkek çocuk sahibidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Deniz İŞTİPLİLER' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Deniz İŞTİPLİLER

Deniz İŞTİPLİLER, 1987 yılında İzmir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2005 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nde üniversite öğrenimine başladı ve bu bölümden 2010 yılında mezun oldu ve aynı bölümde Bitki Islahı ve Genetiği bilim dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. 2011 yılında IAESTE öğrenci değişim programı çerçevesinde Almanya Justus Liebig Üniversitesi'nde 2 aylık yaz stajı yaptı. 2012 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayıp aynı bölümde Bitki Islahı ve Genetiği bilim dalında doktora öğrenimine başladı. 2013 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevi yürütmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama 

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Behçet KIR' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Behçet KIR

15.01.1973 tarihinde Denizli'de doğdu, ilk ve orta öğrenimimi Ankara'da, lise öğrenimimi Mersin'de tamamladı. 1990 yılında girdiği EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu.1994 yılında EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi almaya hak kazandı ve Yabancı Diller Bölümünde 1 yıl süreyle İngilizce eğitimi aldı. 1996 yılında açılan sınava katılarak Tarla Bitkileri Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1999 yılında Yüksek Lisans,  2006 yılında da Doktora eğitimini başarıyla tamamladı. 2013 yılında da Doçent unvanını almış olup halen bu bölümdeki görevime devam etmektedir. Uzmanlık Alanı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri olan Behçet KIR İngilizce bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama 

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Emre İLKER' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Emre İLKER

Emre İlker 19 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise (Suphi Koyuncuoğlu Lisesi) öğreniminin ardından 1990 yılında girdiği EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 1996-2000 yılları arasında yüksek lisans ve 2000 -2005 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Kısa sürelerle çeşitli yurt dışı toplantı ve çalıştay etkinliklerine katıldı. 2005 yılında ERASMUS programı dahilinde 1 ay için Justus Liebig Üniversitesi – Giessen'de bulundu. 2013 yılı Mayıs ayında Doçent unvanını kazandı ve Halen Doç. Dr. unvanı ile EÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve beş yaşında ikiz çocukları vardır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama 

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Özer Hakan BAYRAKTAR' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Özer Hakan BAYRAKTAR

Doç. Dr. Özer Hakan Bayraktar 1971 yılında Amasya'da doğdu. İlköğrenimini Durağan (Sinop), orta öğrenimini ise İzmir'de tamamladı, 1989 yılında Ezine (Çanakkale) Lisesi'nden mezun oldu. 1990 yılında Lisans Öğrenimine başladığı EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu ve E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 1997 yılında "Ölü Tavukların Kompost Yöntemiyle Değerlendirilmesi" başlıklı tez çalışması ile "Ziraat Yüksek Mühendisi" unvanını aldı. 1997 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde doktora öğrenimine başladı ve Tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 2004 yılında ise Daimi Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı ve "Işık Dalga Boyunun Etlik Piliç Performansına Etkileri" konulu tez çalışması ile "Doktor", 2013 yılında ise "Üniversite Doçenti" unvanı aldı. Halen EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi çalışmakta olan, Özer Hakan Bayraktar evli ve iki çocuk babasıdır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama 

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa BOLCA ' ya görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Mustafa BOLCA

1969 yılında Uşak'ta doğdu. İlkokulu Antalya, Orta öğrenimini Malatya ve Lise Öğrenimini Çanakkale ilinde tamamladı. 1986 yılında girdiği EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra sırasıyla 1993 yılında "Yüksek Mühendis", 1998 yılında "Doktor", 2003 yılında "Yardımcı Doçent", 2007 yılında "Üniversite Doçenti" ve 2013 yılında da Profesör unvanlarını aldı. EÜ Ziraat Fakültesinin çeşitli birimlerinde görevler aldı/almaktadır. Ulusal ve Uluslararası dergilerde hakemlik ve editörlük görevleri bulunmaktadır.

Uzmanlık ve çalışma alanları; Toprak Genetiği ve Sınıflaması, Toprak Etüd ve Haritalama, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi, Toprak Radyonüklidleri ve Nükleer Teknikler, Toprak Mineralojisi, Jeotermal Sistemler, Toprak ve Su Kirliliği konularıdır. İngilizce bilen Prof. Dr. Mustafa BOLCA evlidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama 

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Banu YÜCEL' e görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Banu YÜCEL

İzmir'de 1969 yılında dünyaya gelmiş, ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1987 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne girmiştir. 1991 yılında lisans öğrenimini bitirmiş, 1993 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne "Araştırma Görevlisi" atanarak, akademik yaşama başlamıştır. EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans öğrenimini 1994, Doktora öğrenimini 1999 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl MASHAV bursu ile İsrail'de arıcılık kursu ve araştırmalarına katılmıştır. 2000 yılında "Apiterapi Eğitimi"ni tamamlamıştır. 2002 yılında "Yardımcı Doçent", 2006 yılında "Doçent", 2013 yılında "Profesör" unvanını almıştır. Halen akademik çalışmalarına ağırlıklı olarak "Arı Yetiştirme ve Islahı" branşında devam etmekte, bilim dalı ile ilgili SCI ve hakemli dergilerde birçok yayını bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Begüm Nur isminde bir kızı vardır. 

  ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Yakut GEVREKÇİ' yi kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Yakut GEVREKÇİ

1976 yılında İzmir'de doğan Yakut GEVREKÇİ, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1996 yılında EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı'nda "yüksek lisans" programına başladı. 1999 yılında araştırma görevlisi kadrosuna atandı. Yüksek lisans eğitimini 2000'de "Yumurtacı Damızlıklarda Kısmi Yumurta Verim Kayıtlarına Ait Parametre Tahminleri" konulu tez çalışması ile tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. 2006 yılında "Gibbs Örneklemesi ile Buzağılama Güçlüğü ve Ölü Doğum Eşikli Özelliklerine İlişkin Genetik Parametrelerin Tahminlenmesi" konulu teziyle Doktor ünvanını aldı. 26 Eylül 2013 tarihinde ise Doçent ünvanını aldı. Halen EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır. Uzmanlık alanı biyometri, istatistik ve ıslahı üzerinedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

               Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Özlem TUNCAY'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Özlem TUNCAY

1967 yılında Bornova'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1983 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 1988 yılında "Ziraat Mühendisi" unvanı ile mezun oldu. Aynı yıl başladığı yüksek lisans öğrenimini 1990 yılında tamamladı. 1991 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında "Doktor", 2001 yılında "Yardımcı Doçent" ünvanlarını aldı. Mesleki bilgi ve deneyimi arttırmak üzere farklı tarihlerde ve sürelerde İngiltere, İtalya, Fransa Yunanistan'da kurs, inceleme, ders verme, kongre katılımı ve misafir araştırıcı olarak bulundu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından düzenlenen pek çok ulusal ve uluslararası toplantı ve kursun hazırlıklarında aktif olarak görev aldı. Halen çalışmalarını bahçe ürünlerinin hasat sonrası fizyolojisi konusunda sürdürmektedir. 2009 yılından bu yana Bahçe Bitkileri Derneği Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. 2013 yılında "Üniversite Doçenti" ünvanını alan Özlem TUNCAY çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Arif Behiç TEKİN'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Arif Behiç TEKİN

1972 yılında Manisa da doğdu. İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra 1986 yılında Manisa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Elektronik)'nde bir yıl öğrenim görerek Manisa Teknik Lisesi'ne (Elektrik Bölümü) geçti ve 1990 yılında "Elektrik Teknisyeni" ünvanını aldı. 1991 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünden 1995 yılında "Ziraat Mühendisi" ünvanı ile mezun oldu. 1999 yılında "Yüksek Mühendis" ünvanını aldı. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi sırasında Philps Morris&Sabancı firmasından burs aldı. 2000 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra 2005 yılında "Doktor", 2013 yılında da "Üniversite Doçenti" ünvanlarını aldı. Mesleki bilgi ve deneyimi arttırmak üzere 2006 yılında İsrail'de misafir araştırıcı olarak bulundu. Hasat makinaları, tarımda bilişim teknolojileri, hassas tarım, tarım robotları konusundaki çalışmalarını bilimsel dergilerde yayımlamış ve değişik ulusal-uluslararası toplantılarda sunmuştur. Avrupa birliği 7. Çerçeve kapsamında desteklenen 2 uluslar arası projeyi yürütmektedir. Bilimsel çalışmaların yanı sıra The International Society of Precision Agriculture (ISPA)organizasyonunun Türkiye temsilciliği, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Bilim Kurulu üyeliği gibi görevleri yürütmektedir. Ayrıca TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Makinaları Derneği üyelikleri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN bekardır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Şerif HEPCAN' a görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Şerif HEPCAN

1968 yılında İzmir'in Urla ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Orta öğretimini İzmir ve Tire'de tamamladı. 1989 yılında Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında yine aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında bilim doktoru, 2007 yılında doçent ve 2013 yılında ise profesör unvanını aldı. 2000 yılında 3 ay ve 2004 yılında ise 4 ay süreyle burslu olarak Hollanda'da bulundu. 2010 yılında konuk araştırıcı olarak Arizona Devlet Üniversitesinde (ASU) 6 ay süreyle görev yaptı. 2002 yılından bu yana Peyzaj Mimarlığı Bölüm başkan yardımcılığı yapan araştırıcı, evlidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Emine MALKOÇ TRUE'u kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Emine MALKOÇ TRUE

1975 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayarak,1994 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden 1998 yılında 'Peyzaj Mimarı' unvanıyla mezun oldu. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2002 yılında ''Aquaparkların (Su Parklarının) Planlama ve Tasarım İlkeleri Üzerine Bir Araştırma" isimli teziyle tamamlayarak "Peyzaj Yüksek Mimarı", doktora eğitimini 2008 yılında "'Kamusal Dış Mekanlarda Kullanım Sürecinde Değerlendirme (KSD): İzmir Konak Meydanı ve Yakın Çevresi Örneği'' isimli teziyle tamamlayarak "Bilim Doktoru" unvanını, 2013 yılında da "Mimarlık Temel Alanı" ndan "Doçent" unvanını aldı. 2002 – 2004 yılları arasında Peyzaj Mimarları Odası 5. Dönem İzmir Şube Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Öğrenci Üye Komisyon Başkanlığı, 2004 – 2006 yılları arasında Peyzaj Mimarları Odası 6. Dönem İzmir Şube Asil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sayman Üyeliği görevlerinde bulundu. 2013 yılı itibariyle de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde bölüm başkan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Elemanı Tuğba YILDIRIM' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş.Gör. Tuğba YILDIRIM

1987 yılında İzmir'de doğan Tuğba YILDIRIM, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans öğrenimine başladı. 2012 yılında "Menemen Ovası Sulama Uygulamalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama ile Değerlendirilmesi" konulu yüksek lisans tezini tamamladı ve doktora öğrenimine başladı.2013 Kasım ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanan Tuğba YILDIRIM İngilizce bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Elemanı Duran GÜLER'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş.Gör. Duran GÜLER

1983 yılında Tarsus'da doğan Duran GÜLER, 2007 yıllında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden; 2008 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimine başladı. Yüksek lisans öğrenimi sırasında ERASMUS programı kapsamında 6 ay boyunca Yaşam Bilimleri Prag Çek Üniversitesi'nde bulundu. 2013 yılında "Soya Üretimi, Tüketimi ve Pazarlaması" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 2013 yılı Eylül ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Duran GÜLER, aynı bölümde doktora öğrenimini sürdürmekte olup İngilizce bilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Nayil DİNKÇİ' yi kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Nayil DİNKÇİ

21 Temmuz 1969 yılında Gönen / Balıkesir de doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini 1977-1984 yılları arasında Almanya'da tamamladı. 1988 yılında İzmir Fatih Kolejini bitirdi. 1994 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılında "Mucor Miehei'den Elde Edilen Lipaz (Piccantase-A) Enziminin Beyaz Peynirin Olgunlaşmasında Kullanılması Üzerine Araştırmalar" konusunda Yüksek Lisansını, 2006 yılında "Klasik Kaşar Peyniri ve Eritme Tuzları Kullanılarak Yapılan Kaşar Benzeri Peynirlerin Ayırt Edilmesine Uygun Parametrelerin Belirlenmesi" konusunda Doktorasını tamamladı. 1995 yılında Süt Teknolojisi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2013 yılında Gıda Mühendisliği alanında "Üniversite Doçenti" olan Nayil DİNKÇİ Almanca ve İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanı Süt Teknolojisidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Nihal ACARSOY' u kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Nihal ACARSOY

1980 yılında Soma'da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1998 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 2004 yılında başladığı "Bazı Soğanlı Süs Bitkilerinin Saksı Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar" isimli Yüksek Lisans tezini 2006 yılında tamamlayarak, Doktora öğrenimine başladı. 2008 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilimdalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve atandı. 2013 yılında "Bazı Kayısı Çeşitlerinde Kış Dinlenmesinin Tomurcuk Gelişimi ve Verimliliğe Etkisi Üzerine Araştırmalar" konusundaki tezi ile Doktor ünvanını aldı. Halen aynı bölümde görevine devam etmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Hakan ADANACIOĞLU' nu kutlar yeni görevinde başarılar dileriz. 

Doç.Dr. Hakan ADANACIOĞLU

18 Kasım 1973 yılında Gaziantep'te doğan Hakan ADANACIOĞLU, ilköğrenimini Gaziantep Mehmetçik İlkokulu'nda, orta öğrenimini Gaziantep Yüzüncü Yıl Ortaokulu'nda ve lise öğrenimini ise Gaziantep Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1993 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde lisans öğrenimine başladı ve 1997 yılında mezun oldu. Ziraat Fakültesi'ni üçüncülükle ve Tarım Ekonomisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Hakan ADANACIOĞLU, 1998 yılı Kasım ayında, Tarım Ekonomisi Bölümü'nde Tarım İşletmeciliği Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. 2002 yılı Şubat ayında "Malatya Yöresinde Kuru Kayısı Üretim ve Pazarlama Yapısı Üzerine Bir Araştırma" konulu tez ile Yüksek Lisans'ını, 2009 yılı Şubat ayında ise "Organik ve Konvansiyonel Pamukta Pazarlama Kanallarının Etkinliğinin Belirlenmesi ve Çiftçi Açısından En Uygun Pazarlama Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma" konulu tez ile Doktora öğrenimini tamamladı. 7 Ekim 2013 tarihinde Tarım Ekonomisi alanında" Üniversite Doçent" i olan Hakan ADANACIOĞLU, ingilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Tarımsal Pazarlama ve Tarım İşletmeciliği olan Hakan ADANACIOĞLU; İsrail, ABD ve İspanya'da düzenlenen uluslararası kurs ve çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. Halen Tarım Ekonomisi Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam eden Hakan ADANACIOĞLU, evli ve bir çocuk babasıdır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Çiğdem COŞKUN HEPCAN'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Çiğdem Coşkun HEPCAN

İzmir doğumlu olan Çiğdem COŞKUN HEPCAN, 1999 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında yüksek lisansını tamamlayan COŞKUN HEPCAN, 2008 yılında "Doğa Korumada Sürdürülebilir Bir Yaklaşım, Ekolojik Ağların Belirlenmesi ve Planlanması: Çeşme-Urla Yarımadası" konulu tezi tamamlayarak bilim doktoru unvanını aldı. 2004 yılında 3 ay süreyle Hollanda'da Wageningen Üniversitesi Alterra Research Center'da bulundu. 2010'da 6 ay süreyle Arizona State University'de konuk araştırmacı olarak görev yaptı. 2013 yılında doçent unvanı aldı. Peyzaj ekolojisi, peyzaj planlama, ekolojik ağlar ve doğa koruma konularında çalışan COŞKUN HEPCAN, evlidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Gülfem ÜNAL'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Gülfem ÜNAL

1977 yılında İzmir'de doğan Gülfem ÜNAL, 1988 yılında İzmir Hakimiyet-i Milliye İlkokulu'ndan, 1995 yılında İzmir Özel Türk Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nde lisans eğitimine başlamıştır. 1999'da bölüm birincisi ve fakülte üçüncüsü olarak mezun olmuş ve aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalı'nda "yüksek lisans" programına girmiştir. Yüksek lisans eğitimini Eylül 2002'de "Süt ve Ürünlerinde Kalsiyum Biyoyararlılığının in vitro Koşullarda Belirlenmesi Üzerine Araştırma" konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. 2003 yılında aynı anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. Haziran 2004'te açılan sınavı kazanarak söz konusu anabilim dalında "Tahsisli Araştırma Görevlisi" kadrosuna, Haziran 2008'de ise "Daimi Araştırma Görevlisi" kadrosuna atanmıştır. Doktora eğitimini "Kazeinat veya Peynir Suyu Protein Konsantresi ile Zenginleştirmenin Yoğurdun Duyusal, Biyokimyasal ve Reolojik Özellikleri ile Yoğurt Bakterilerinin Gelişimi Üzerine Etkisi" konulu tez çalışması ile tamamlayarak Ocak 2009'da "Doktor" ünvanı almıştır. 07.10.2013 tarihinde "Gıda Bilimleri ve Mühendisliği" bilim alanında "Üniversite Doçenti" ünvanı alan Gülfem ÜNAL halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nde çalışmaktadır. Uzmanlık alanları; fermente süt ürünleri teknolojisi, probiyotikler ve fonksiyonel süt ürünleridir. İngilizce bilen ÜNAL, evli ve bir kız çocuğu annesidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Gölgen Bahar ÖZTEKİN'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN

27 Şubat 1978'de Diyarbakır'da doğan Gölgen Bahar ÖZEKİN; ilk ve orta öğrenimini Osmaniye – Bahçe'de Bahçe İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini İzmir – Konak'ta Karataş Lisesi'nde birincilik ile tamamlamıştır. 1995 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 1999 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans öğrenimini 2002 yılında tamamlayarak Yüksek Ziraat Mühendisi unvanı almıştır. 2002 yılında aynı Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimine başlayan Öztekin, "Aşılı Domates Bitkilerinde Tuzluluğa Karşı Anaçların Etkisi" isimli doktora çalışmasını 2009 yılı Ocak ayında tamamlayarak Doktor unvanı almıştır. 2004 yılında doktora eğitimi sırasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Başarıları nedeni ile 2000-2006 yıllarında TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans ve Doktora Bursu ile ödüllendirilmiştir. Eğitim süresi boyunca 2005 yılında IGZEV Bursu ile Sebze ve Süs Bitkileri Araştırma Enstitüsü, Grossbeeren-Berlin, Almanya'da (3 ay); Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile 2006 yılında Catania Üniversitesi, Gıda ve Çevre Teknolojileri Bölümü (DOFATA), Catania-Sicilia, İtalya'da (6 ay); doktora sonrası 2012 yılında LLP/Leonardo Da Vinci Hareketlilik Programı ile Atina Ziraat Üniversitesi, Sebze Araştırma Laboratuvarı, Atina-Yunanistan'da (6 ay); 2013 yılında da COST FA1204 Projesi STSM Bursu ile Seruga Toprak Bilimi ve Uygulamalı Biyoloji Merkezi (CEBAS), İspanyol Ulusal Araştırma Merkezi (CSIC), Bitki Besleme Bölümü, Murcia-İspanya'da (3 ay) doktora çalışma konusu ile ilgili değişik araştırmalarda bulunmuştur. Örtüaltı sebze yetiştiriciliği (seracılık), topraksız tarım, sebzelerde aşılama, tuz stresi, su kısıtlılığı, bitki gelişimini arttırıcı mikroorganizmalar, serada organik tarım gibi konularda çalışan Öztekin, bu konularda bir çok ulusal ve uluslar arası kursa katılmış olup; çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunulmuş araştırmalara, ulusal derlemelere, araştırmacısı olduğu birçok Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projesi ile araştırmacı ve yürütücüsü olduğu EÜ-BAP projelerine sahiptir. 2013 yılı Ekim ayında Doçent unvanını alan Öztekin, halen Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği (UBBD) ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği (ISHS) üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

   ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim DUMAN'a görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. İbrahim DUMAN

1961 yılında Burdur-Bucak-Kızılkaya beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı beldede tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesinden mezun oldu. 1978 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. 1983 yılında Tarım Bakanlığı-Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde "Ziraat Mühendisi" olarak göreve başladı. 1986 yılında Lisanüstü eğitimini tamamladı. 1986-1990 yıllarında yine Tarım Bakanlığına bağlı Tokat Meyvecilik Üretme istasyonunda çalıştı. 1990 yılında Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. 1994 yılında "Doktor", 1998 yılında "Yardımcı Doçent" ve 2006 yılında da "Üniversite Doçenti" unvanlarını aldı. EÜ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü "Bölüm Başkan Yardımcılığı", E.Ü. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, EÜ Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, EÜ Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği Müdürlüğü gibi görevlerini yürüttü. Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği üyesidir. 2013 yılında Profesör kadrosuna atanan İbrahim DUMAN İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Sebze yetiştiriciliği, Sanayi domatesi yetiştiriciliği, Organik sebze yetiştiriciliği ile tohumlarda kalite özelliklerinin iyileştirilmesi olan DUMAN, evli ve iki kız çocuk babasıdır.

   ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama

Yardımcı Doçent kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Can PAYLAN'ı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Yrd.Doç.Dr. İsmail Can PAYLAN

27/08/1979 tarihinde Balıkesir'de doğdu. İlkokulu Balıkesir Ali Şuuri okulunda, orta öğrenim ve liseyi Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu lisesinde tamamladı. 1998 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. 2003 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2004 yılında Bayer Crop Science Ege Bölge Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2005 yılında İtalya Bari'de bulunan CIHEAM'da "Integrated Pest Management of Mediterranean Fruit Crops" ve "Detection of Stone Fruit Viruses" konularında eğitim aldı. 2006 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak aynı yıl aynı anabilim dalında başladığı doktora eğitimini Eylül 2011'de tamamlamıştır. Kasım 2005 tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim elemanı olarak görev yapan PAYLAN, 18 Eylül 2013 tarihinde yardımcı doçentliğe atanmıştır. İngilizce ve Almanca bilen Yrd. Doç. Dr. İsmail Can PAYLAN evli ve 1 çocuk babasıdır.

  ----------------------------------------------------------------------------------

              Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Harun YALÇIN'a görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Harun YALÇIN

1966 yılında Afyon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyon'da tamamladıktan sonra Burdur Ziraat Meslek Lisesinden mezun oldu. 1984 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümünden 1988 yılında "Ziraat Mühendisi" unvanı ile mezun oldu. 1989 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra 1992 yılında "Yüksek Mühendis", 1998 yılında "Doktor", 2002 yılında "Yardımcı Doçent" ve 2007 yılında da "Üniversite Doçenti" unvanlarını aldı. Mesleki bilgi ve deneyimi arttırmak üzere farklı tarihlerde ve sürelerde İsrail, Polonya, Almanya, Amerika, Avustralya'da araştırma, inceleme, ders verme, kongre katılımı ve misafir araştırıcı olarak bulundu. Doğrudan ekim, azaltılmış toprak işleme ve silaj mekanizasyonu konularında birçok yerli ve yabancı bilimsel dergilerde makaleleri yayınlanmış ve bir çok uluslarası kongrede çalışmalarını sunmuştur. 2009 yılında ISTRO Uluslararası Toprak İşleme Örgütü' nün İzmir'de düzenlediği Dünya kongresinin Sekreterliğini yürütmüştür. E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü "Bölüm Başkan Yardımcılığı", E.Ü. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği gibi görevleri yürütmüştür. Ayrıca Tarım Makinaları Derneği (TARMAKDER) kurucu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevi bulunan YALÇIN halen E.Ü.Ziraat Fakültesi İşletmeler Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Harun YALÇIN, Mine YALÇIN ile evli ve Elif, Ege ve Zehra adında üç çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Cihat GÜNDEN'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç.Dr. Cihat GÜNDEN

17 Mayıs 1973 yılında Alaşehir-Manisa'da doğan Cihat Günden, ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Yeşilyurt-Alaşehir ve İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. 1997 yılında Tarım Ekonomisi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1999 yılında "Veri Zarflama Yöntemini Kullanarak Pamuk Üretiminde Etkinliğin Belirlenmesi: Menemen Örneği" konulu tez ile Yüksek Lisans'ını, 2005 yılında "Bireysel İşletme, Grup ve Bölge Bazında Uygulamaya Elverişli Esnek Üretim Planlarının Bulanık Çok Amaçlı Doğrusal Programlama Yöntemiyle  Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Torbalı İlçesi Örneği" konulu tez ile Doktora öğrenimini tamamladı. 2012 yılında Tarım Ekonomisi alanında "Üniversite Doçent"i olan Cihat Günden, ingilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Üretim Ekonomisi, Tüketici Davranışları ve Pazar Araştırmalarıdır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

            Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Ferit TURANLI'ya görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Ferit TURANLI

1971 yılında Manisa'nın Salihli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra Salihli Lisesinden mezun oldu. 1988 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden 1992 yılında "Ziraat Mühendisi" unvanı ile mezun oldu. 1993 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra 1995 yılında "Yüksek Mühendis", 2001 yılında "Doktor", 2003 yılında "Yardımcı Doçent" ve 2007 yılında da "Üniversite Doçenti" unvanlarını aldı. Mesleki bilgi ve deneyimi arttırmak üzere değişik tarihlerde İsviçre, Yunanistan, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Suriye'de değişik sürelerde misafir araştırıcı olarak bulundu. Transgenik bitkilerin yan etkileri, bitkilerde zararlılara dayanıklılık, böcek fizyolojisi, biyopestisitler konusundaki çalışmalarını bilimsel dergilerde yayımlamış ve değişik ulusal-uluslararası toplantılarda sunmuştur. E.Ü. Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi "Müdür Yardımcılığı", E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü "Bölüm Başkan Yardımcılığı", Fizyoloji Bilim Dalı Başkanlığı, E.Ü. Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği gibi görevleri yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Entomoloji ve Biyolojik Mücadele Derneği üyelikleri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Ferit TURANLI, Dilek TURANLI ile evli ve Akif Doruk adında bir erkek çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

            Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Elemanı Oktay YERLİKAYA' yı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Oktay YERLİKAYA

03.06.1982 tarihinde İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Alparslan İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini ise İzmir Menderes Lisesi'nde tamamladı. 1999 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Programını kazanıp, 2005 yılında Süt Teknolojisi Alt Programı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi ile Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında "Kaparili Beyaz Peynir Üretimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma" konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanı aldı ve aynı yıl Mühendis kadrosuna atandı. 2009 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı ve 2012 yılının Aralık ayında       "Çiğ Süt ve Geleneksel Süt Ürünlerinden Probiyotik Özellikteki Enterococcus Türlerinin İzolasyonu, Tanılanması ve İzmir Tulum Peyniri Üretiminde Destek Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması" konulu doktora tezini tamamlayıp doktor ünvanı aldı. Halen Süt Teknolojisi Bölümü'nde Mühendis olarak görevine devam eden Oktay Yerlikaya'nın uzmanlık alanları süt teknolojisi, süt mikrobiyolojisi ve saf kültür üretim teknolojisidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

             Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Murat KILIÇ' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Murat KILIÇ

8 Mart 1972'de Balıkesir'in Susurluk ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1994 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nden mezun oldu, aynı yıl Yüksek Lisans öğrenimine başladı. Belirtilen bölümde, 1996 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında, "Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliğinin Sulama Potansiyelinin İrdelenmesi" konulu Yüksek Lisans Tezini tamamladı. 2004 yılında da "Sulama Şebekelerinde En İyi Su Dağıtımının Doğrusal Olmayan Programlama Yöntemi ile Belirlenmesi" konulu doktora tezini tamamladı. 1 Ekim 2012 tarihinde, Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında "Üniversite Doçent"i olan Murat KILIÇ, İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; sulama sistemlerinin yönetiminde modelleme, sulamanın programlanması, su kaynaklarının planlanması ve model tasarımlarıdır. Halen aynı üniversitede Öğretim Üyesi olarak görev yapan Murat KILIÇ, evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

           Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Gökçen YÖNTER' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Gökçen YÖNTER

         19.05.1965 tarihinde İzmir-Karşıyaka'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini tamamladıktan sonra, 1986 yılında Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kültür teknik (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Bölümü'nü bitirdi. 1994 yılında yine aynı bölümde ''Menemen Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Başlıca Bitkilerin Su Tüketimlerinin Çeşitli Yöntemlerle Değerlendirilmesi Üzerinde Bir İnceleme" isminde yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra aynı yıl içersin de Ege Üniversitesi Toprak Ana Bilim Dalı, Toprak ve Su Korunumu Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görevine başladı. 2001 yılında Ege Üniversitesi Toprak Ana Bilim Dalı, Toprak ve Su Korunumu Bilim Dalında "Toprak İskeletinin Yapay Yağmurlayıcı Koşulları Altında Su Erozyonuna Etkisi" isimli doktora tezini tamamlayarak Doktora ünvanını aldı. 26.11.2012 tarihinde Doçent ünvanını alan YÖNTER, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanı Toprak Su Korunumudur.

 ----------------------------------------------------------------------------------

         Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Zerrin Kenanoğlu BEKTAŞ' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ

         15 Aralık 1970 yılında Göksun-Kahramanmaraş'da doğan Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, ilk, orta ve lise öğrenimini Söke-Aydın'da tamamladı. 1992 yılında E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında Tarım Ekonomisi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında "Torbalı İlçesinin Seçilmiş Bir Köyünde Tarımsal İşletme Planlarının Benimsenmesi ve Yayımı Üzerine Bir Araştırma" konulu tez ile Yüksek Lisans'ını, 2003 yılında "Ekolojik ve Geleneksel Olarak Kuru İncir ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi Yapan İşletmelerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi ve Ekolojik Üretimi Özendirecek Fiyat Eşiğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma" konulu tez ile Doktora öğrenimini tamamladı. 2012 yılında Tarım Ekonomisi alanında "Üniversite Doçent"i olan Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Üretim Ekonomisi ve Organik Tarımın Ekonomisidir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Elemanı Erkan URKAN'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Erkan URKAN

         Erkan URKAN, 1978 yılında İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Alsancak Gazi İlkokulunda, orta öğreniminiBornova Anadolu Lisesi İngilizce Bölümünde tamamladı. 2002 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (EÜZF)Tarım Makinaları Bölümünde lisans eğitimini, 2005 yılında Tarım Makinaları Anabilim Dalında yüksek lisans eğitiminitamamladı. Aynı yıl EÜZF Tarım Makinaları Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2012 yılında "Farklı Tip Memelerle Bağ İlaçlamasında Pülverizatör Performansının ve Sürüklenmenin Belirlenmesi" konusundaki tezi ile Doktor ünvanını aldı. Evli ve bir kız babası olan URKAN, iyi derecede İngilizce ve temel seviyede Almanca bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Elemanı İkbal AYGÜN' ü kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. İkbal AYGÜN

       1984 yılında Seferihisar'da doğan İkbal AYGÜN, 2007 yıllında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans öğrenimine başladı. 2009 yılında "Bağ Saplarını Parçalama Makinalarinda Kullanılan Farklı Bıçak Tiplerinin Parçalama Performansına Etkileri" konulu yüksek lisans tezini tamamladı ve doktora öğrenimine başladı. 2012 Ekim ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Makinaları Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanan İkbal AYGÜN İngilizce bilmektedir

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin GÜLER' i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER

         Hüseyin GÜLER 1969 yılında, İzmir'de doğdu. 1991 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisansa başladı ve 1992 yılında araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1995 yılında "Ege Bölgesinde Yaygın Olarak İmal Edilen Tipte Örnek Bir Tek Diskli Mineral Gübre Dağıtma Makinasında Değişik Kanat Profillerinin Gübre Dağılımına Etkileri" konulu tezini tamamladı. Askerlik hizmetini 1996 yılında tamaladıktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünde Doktora yapmaya başladı. 2002 yılında "Değişik Hava Akımı ve İlaç Püskürtme Yönlerinin Tele Alınmış Bağlarda İlaç Dağılım Düzgünlüğüne Olan Etkileri" konulu tezini tamamlayarak Doktor Unvanını aldı. 2003-2006 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Ohio State Üniversitesinde iki yılı aşkın bir süre post doktor araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. 2009 yılında Yardımcı Doçent ve 2012 yılında da Doçent ünvanı alan Hüseyin GÜLER halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü'nde çalışmaktadır. Uzmanlık alanı Tarım İlacı Uygulama Ekipman ve Teknikleri ile Gübreleme Makinaları konusundadır. İngilizce bilen Hüseyin GÜLER, evli ve bir çocuk babasıdır

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Elemanı Elif ÖZER'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Elif ÖZER

         1982 yılında Kütahya'da doğdu. İlköğrenimini Gazi Kemal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 2000 yılında Kütahya Ali Güral Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde okumaya başladı. Adı geçen bölümden 2004 yılında mezun oldu. 2008 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde "Ekmek Yapımında Kullanılan Bazı Katkı Maddelerinin Ekmek Kalitesi ve Bayatlama Özellikleri Üzerine Etkisi" konusunda Yüksek Lisansı'nı tamamladı. Aynı yıl, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. 2012 Ekim ayından itibaren bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. İngilizce bilen Elif ÖZER evli ve bir çocuk annesidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Elemanı İbrahim MISTANOĞLU'nu kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. İbrahim MISTANOĞLU

         11.11.1986 yılında Antalya'da doğan İbrahim MISTANOĞLU ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya' da tamamlamıştır. 2005 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 2010 yılında bitirerek Ziraat Mühendisi unvanını almıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Entomoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Ekim 2012 tarihinde Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim dalına tahsisli Araştırma Görevlisi olarak atanmış olup, yüksek lisans eğitimine burada devam etmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Fatma AYKUT TONK' u kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Fatma AYKUT TONK

         10 Mart 1977 tarihinde Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladıktan sonra 1994 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 1998-2003 yılları arasında "Bazı Keten Genotiplerinde RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) Markörleri İle Genetik Uzaklık Araştırmaları" konusunda yüksek lisansını, 2003-2007 yılları arasında "Buğdayda Kahverengi Pasa Dayanıklılık Genleri İle İlgili Moleküler Markörler Üzerinde Araştırmalar" konusunda doktorasını tamamladı. Doktora eğitimi sırasında ERASMUS programı kapsamında 8 ay boyunca Justus Liebig Üniversitesi–Giessen'de bulundu. 2001 yılında Tarla Bitkileri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2012 yılında Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında "Üniversite Doçent"i olan Fatma AYKUT TONK İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. Uzmanlık alanları; Bitki Islahı, Genetik, Moleküler Biyoteknoloji'dir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Berna TÜRKEKUL' u kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Berna TÜRKEKUL

         1 Ocak 1973 yılında İzmir'de doğan Berna TÜRKEKUL, ilk, orta ve lise eğitimini sırası ile Bornova Yavuz Selim İlkokulu ve İzmir Amerikan Kız Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında Tarım Ekonomisi Bölümü'nde " GATT'ın Türkiye'nin Kırmızı Et Üretim ve Dış Ticaret Politikalarına Olası Etkileri Üzerine Bir Araştırma" konusunda Yüksek Lisansı'nı, 2004 yılında aynı bölümde "Türkiye'de Makroekonomik Değişkenlerin Tarım Sektörüne Kısa ve Uzun Dönem Etkileri Üzerine Bir Araştırma " konusunda Doktorası'nı tamamladı. 1996 yılında Tarım Ekonomisi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2012 yılında Tarım Ekonomisi alanında "Üniversite Doçent"i olan Berna TÜRKEKUL İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Tarım Politikası, Tarım Politikası Analizleri, Makroekonomi ve Tarım İlişkileri ve Uluslararası Tarımsal Ticaret'tir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Cem KARAGÖZLÜ'YÜ kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ

         1964 yılında Karşıyaka'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini sırası ile; Ankara İlkokulu, Karşıyaka O.O ve İzmir Atatürk Lisesinde tamamladı. 1987 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi "Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü"nden mezun oldu. 1990 Yılında Süt Teknolojisi bölümünde " Farklı Isıl İşlem Görmüş İnek Sütlerinden Kefir Kültürü ve Tanesi ile Üretilen Kefirlerin Dayanıklılığı ve Nitelikleri Üzerine Araştırmalar" konusunda Yüksek Lisansını, 1997 yılında aynı bölümde " Meyveli Yoğurt Üretimi, Meyve Karışımı Hazırlanması, Yoğurtların Dayanma Süreleri ile Bazı Nitelikleri Üzerine Araştırmalar" konusunda Doktorasını tamamladı. 1988 yılında Süt Teknolojisi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2000 yılında aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 2012 yılında Gıda Mühendisliği alanında "Üniversite Doçent"i olan Cem Karagözlü İngilizce bilmektedir. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, tebliğlerinin yanı sıra üçü ders olmak üzere beş kitabı yayınlanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Hatice BASMACIOĞLU-MALAYOĞLU'nun görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Hatice BASMACIOĞLU-MALAYOĞLU

         1970 yılında Aydın'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini 1976-1987 yılları arasında Aydın'da tamamlamıştır. 1991 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olmuştur. Aynı bölümün Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında 1994 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında 'Kasaplık Piliç Rasyonlarında Balık Unu Yerine Tek Hücre Proteini Kullanımının Canlı Ağırlık Artışı ve Yemden Yararlanmaya Etkisi' isimli tez ile Yüksek Lisans ve 1999 yılında 'Yumurta Tavuklarında Yumurtanın Kolesterol İçeriği ile Diğer Bazı Özelliklerine Etki Eden Etkenler Üzerine Bir Araştırma' isimli tez ile 'Doktora' öğrenimini aynı bölümde tamamlamıştır. 2003 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna, 2005 yılında da Doçent unvanı alarak Doçentlik kadrosuna atanmıştır. 2012 yılında Profesör kadrosuna atanan Hatice BASMACIOĞLU-MALAYOĞLU İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. Uzmanlık alanları; Yem ve Yem Teknolojisi, Karma Yem Teknolojisi, Yem Katkı Maddeleri ve Yem Hijyeni'dir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Bülent ÇAKMAK'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

         1966 yılında Karaburun/Yayla Köyün'de doğan Bülent Çakmak ilkokul öğrenimini 1976 yılında Urla'nın Zeytinalan köyünde, orta öğrenimini ise 1983 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Ünivesritesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne kaydını yaptıran Çakmak ertesi yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümünü kazanarak 1988 yılında "Ziraat Mühendisi" olarak mezun oldu. Aynı yıl başladığı lisans üstü eğitimini Prof.Dr. İsmet Önal'ın danışmanlığında, "Bazı Sekonder Toprak İşleme Aletlerinin Toprağı Karıştırma Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma" adlı tezi ile 1990 yılında tamamladı. Çakmak, 1992 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünde "Araştırma Görevlisi " olarak akademik yaşamına başladı. Çakmak, 1997 yılında 2 kez olmak üzere İsrail Dışişleri Bakanlığının sağladığı "MASHAV" bursu çerçevesinde İsrail'de bilimsel araştırmalar yaptı. 1999 yılında Prof. Dr. Ediz Ulusoy danışmanlığında, "Yerli Yapım Bazı Tarım Makinalarında Malzeme Bakımından Kalite Kavramı ve Kalitenin İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma" konulu tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Çakmak, 2003 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2012 yılında Üniversite Doçenti ünvanı alan Bülent Çakmak İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Malzeme Bilgisi, Makina Elemanları, Biyolojik Malzeme Bilgisi, Tarım Makinaları Tasarım ve Konstrüksiyonu, Bilgisayar Destekli Tasarım, Ergonomi ve İş Güvenliği. Bülent Çakmak, Arzu Çakmak ile evli ve Selin Yağmur adında bir kız babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Pervin KINAY TEKSÜR' ün görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR

         19 Nisan 1969 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini 1975-1986 yılları arasında Kırşehir'de tamamladı. 1987 yılında Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü'ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR, aynı bölümde 1991-1994 yıllarında "Bazı gübrelerin Kavunlarda Macraphomina phaseolina' ya etkileri" üzerinde yüksek lisans, 1994-2001 yılları arasında da "Mandarinlerde Penicillium Çürüklükleriyle Entegre Savaşım Olanakları Üzerinde Araştırmalar" konusunda doktora yaptı. Burslu olarak The Volcani Center' da 6 ay süre ile bulundu. 1996-2001 yılları arasında yine aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışan KINAY TEKSÜR, 2001-2006 yılları arasında uzman doktor olarak görev yaptı. 2005 yılında 3 ay süreyle USDA, Parlier, ABD'de burslu olarak bulundu. 2006 yılında ise Doçent ünvanını aldı. Çalışmalarının büyük çoğunluğu hasat sonrası hastalıklar üzerinde olan KINAY TEKSÜR' ün, bu konuda SCI ve hakemli dergilerde birçok eseri bulunmaktadır. Türkiye Fitopatoloji Derneği yönetim kurulu ve ISHS üyesidir. Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR evlidir ve İngilizce bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Murat BOYACI' nın görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Murat BOYACI

         13 Kasım 1964'te İzmir'de doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimlerini İzmir'de tamamlamıştır. İzmir Atatürk Lisesi' nden 1982'de mezun olmuştur. Yüksek öğretim aşamasında, lisans öğrenimini 1987 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde, yüksek lisans öğrenimi 1993; doktora öğrenimini 1998 yıllarında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1990 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalında uzman kadrosuna atanmış, 1990-2005 yılları arasında E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde uzman olarak görev yapmıştır. E.Ü.Z.F. Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalında 2005–2006 yılları arasında Yardımcı Doçent, Mart 2006-Nisan 2012 tarihleri arasında da Doçent olarak görev yapmıştır. Nisan 2012 tarihinde profesörlük kadrosuna atanan Murat BOYACI İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Tarımsal Yayım, Kırsal Sosyoloji, Kırsal Kalkınma, Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemleri olan BOYACI, evli ve iki çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Eftal DÜZYAMAN' nın görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN

         30 Ağustos 1968 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini 1974-1983 yılları arasında Almanya'da tamamladı. 1986 yılında İzmir Fatih Kolejini bitirdi ve aynı yıl Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü'ne girdi. Buradan 1990 yılında mezun olan Prof. Dr. Eftal Düzyaman, aynı bölümde 1990-1993 yıllarında yüksek lisans, 1990-1998 yılları arasında da doktora yaptı. 1998-2004 yılları arasında yine aynı bölümde doktor asistan olarak görev yapan Düzyaman, 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında ise Doçent ünvanlarını aldı. Çalışmalarının büyük çoğunluğu sebze ıslahı üzerinde olan Düzyaman'ın, bu konuda SCI ve hakemli dergilerde birçok eseri bulunmaktadır. Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği üyesi olan Prof. Dr. Eftal Düzyaman, İngilizce, Almanca ve biraz İtalyanca bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Zümrüt AÇIKGÖZ' ün görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ

         1969 yılında İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı ve 1991 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümün Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim dalında 1993 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1995 yılında "Tavuk Kesimhane Artığı Unu İlave Edilerek Protein Düzeyi Yükseltilen Etlik Piliç Bitirme Yemlerinin Performans ve Abdominal Yağa Etkileri" konulu tez ile yüksek lisans ve 1995 yılında "Etlik Piliçlerde Performans ve Yağlanma Üzerine Genotip, Kısıtlı Yemleme ve Protein Düzeyinin Etkileri" konulu tez ile doktora öğrenimini tamamladı. 2004 yılında yardımcı doçent ve 2005 yılında doçent ünvanı alan Zümrüt AÇIKGÖZ 2011 yılında profesörlük kadrosuna atandı. Uzmanlık alanları; kanatlı hayvan besleme, yem ve yem katkı maddeleridir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Can UZMAY' ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Can UZMAY

         1964 tarihinde Üsküdar'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla 1975, 1978 ve 1981 yıllarında İstanbul'da tamamlamıştır. Yüksek Öğretim aşamasında, lisans öğrenimini 1985 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde, yüksek lisans öğrenimi 1988 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalında, doktora öğrenimini ise 1994 yılında Almanya-Giessen Justus Liebig Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme ve Evcil Hayvanlar Genetiği Enstitü'sünde tamamlamıştır. 1986 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalında araştırma görevlisi kadrosuna atanmış, 2000–2004 yılları arasında ise yine aynı Anabilim Dalında yardımcı doçent kadrosunda görev yapmıştır. Nisan-2004 tarihinde doçent ünvanı almış ve Temmuz-2004 tarihinde doçent kadrosuna atanmıştır. 2011 tarihinde profesörlük kadrosuna atanan Can UZMAY Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Uzmanlık alanları; Büyükbaş Hayvan Yetiştirme, Süt Sığırlarında Islah Planlaması, Bilgisayar Destekli Sürü Yönetimi, Süt Sığırlarında Döl Verimi; İneklerde Çiğ Süt Kalitesinin ve Mastitisin Denetimidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Sait ENGİNDENİZ'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Sait ENGİNDENİZ

         1967 yılında İzmir'de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. 1990 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. Aynı bölümde 1991 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1993 yılında "Tire İlçesi Orman Köylerindeki Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi" konulu tez ile Yüksek Lisans, 1998 yılında "Küçük Menderes Havzasında Alüviyal Topraklardaki Tarım Arazilerinin Vergilendirme Açısından Kıymetlerinin Takdiri Üzerine Bir Araştırma" konulu tezi ile Doktora öğrenimini aynı bölümde tamamlamıştır. 2003 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2004 yılında da Doçent ünvanı alarak Doçentlik kadrosuna atanmıştır. 2011 yılında Profesör kadrosuna atanan Sait ENGİNDENİZ, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir. Uzmanlık alanları; Tarım İşletmeciliği, İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, Tarımsal Üretim Ekonomisi ve Tarımsal Değerlemedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Ömer Lütfü ELMACI'yı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof.Dr. Ömer Lütfü ELMACI

         1965 yılında Isparta-Yalvaç'ta doğmuş, ilköğrenimini Kadınhanı-Konya, Orta Öğrenimini Akşehir-Konya'da tamamlamıştır. 1986 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden mezun olmuştur. Aynı bölümde 1989 yılında "Antalya Yöresinde (Kale) Sebze Yetiştirilen Seralardaki Toprakların ve Bitkilerin Besin Maddesi Durumunun Tespiti" konulu tez ile Yüksek Lisans, 1995 yılında "Güney Marmara Bölgesi Sanayi Domates Alanlarındaki Toprak, Sulama Suyu ve Domates (Lycopersicum esculentum) Meyvelerinde Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi" konulu tez ile de Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2004 yılında Doçent unvanı alan, 2011 yılında Profesör kadrosuna atanan Ömer Lütfü ELMACI, Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir. Uzmanlık alanları; Gübreleme, Bitki Besleme, Toprak ve Bitki Analizleri, Organik artıkların tarımsal amaçlı değerlendirilmesi, Bitki Biyokimyası' dır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Eşref İRGET'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Mehmet Eşref İRGET

         1966 yılında Malazgirt-Çayırdere"de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Tatvan-Bitlis"te tamamlamıştır. 1986 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden mezun olmuştur. Aynı bölümde 1989 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1988 yılında "Menemen Yöresi Bağlarının Beslenme Durumunun Toprak ve Bitki Analizleri ile İncelenmesi" konulu tez ile Yüksek Lisans, 1995 yılında "İzmir İlinde Yetiştirilen Karabağlar Tütün Grubunun Beslenme Durumu ile Kimi Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler" konulu teziyle Doktora öğrenimini aynı bölümde tamamlamıştır. 1999 yılında Doçent unvanı aldı. 2011 yılında Profesör kadrosuna atanan Mehmet Eşref İRGET, İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Gübreleme, Bitki Besleme, Toprak ve Bitki Analizleri, Gübreleme Programlarının Hazırlanması, Meyve Ağaçlarının Gübrelenmesi, Fertigasyon ve Topraksız Kültür"dür.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü personeli Hayrullah Bora Ünlü'yü kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Hayrullah Bora ÜNLÜ

         03.08.1979 tarihinde Sivas'ta doğdu. İlköğrenimini, Güllük İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini, Milas Orta Okulu ve Milas Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü kazanıp, 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılının Eylül ayında Tansaş Et-Entegre Kesimhanesinde hayvan satın alma sorumlusu olarak işe başlayıp yine aynı yılın Kasım ayında oradan ayrılarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak işe başladı 2001 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2004 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 2005 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında Doktora eğitimime başladı ve 2011 yılının Temmuz ayında doktorasını tamamladı. Halen Zootekni Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Halil Baki ÜNAL'ı kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Halil Baki ÜNAL

         1965 yılında Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde doğmuş, 1987 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun olmuş ve aynı bölümde 1988 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1990 yılında "Ege Bölgesi Bazı Teras Alanlarında İleri Eğimli Basamak Seki Terasların Şekil Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma" konulu teziyle Yüksek Lisans, 1995 yılında "Ege Bölgesinde Kuru İncir Depolama Olanaklarının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma" konulu teziyle Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1999 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanan Halil Baki ÜNAL, 2005 yılında Doçent unvanını almış ve 2011 yılında da Profesör kadrosuna atanmıştır. Uzmanlık alanları; tarımsal yapılar, sulama suyu yönetimi ve toprak ve su korunumudur. İngilizce bilmekte olan Halil Baki ÜNAL evli ve iki çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Elemanı İsmail Can PAYLAN 'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr.İsmail Can PAYLAN

         27.08.1979 tarihinde Balıkesir'de doğdu. İlkokulu Balıkesir Ali Şuuri okulunda, orta öğrenim ve liseyi Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinde tamamladı. 1998 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. 2003 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2004 yılında Bayer Crop Science Ege Bölge Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2005 yılında İtalya Bari'de bulunan CIHEAM'da "Integrated Pest Management of Mediterranean Fruit Crops" ve "Detection of Stone Fruit Viruses" konularında eğitim aldı. 2006 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak aynı yıl aynı anabilim dalında başladığı doktora eğitimini Eylül 2011'de tamamladı. Kasım 2005 tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Vedat Demir'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Vedat DEMİR

         1966 yılında Kütahya'da doğan Vedat DEMİR, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, 1984 yılında Kütahya Teknik Lisesi Makina Bölümü'nü bitirdi. 1988 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Yüksek Lisans öğrenimine başlayan DEMİR, 1989 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1991 yılında "Türkiye'de Kullanımı Yaygın Olan Damla Sulama Boruları ve Damlatıcılarının İşletme Karakteristikleri Üzerinde Bir Araştırma" konulu teziyle Yüksek Lisans, 1997 yılında "Mikro Sulama Sistemlerini Oluşturan Elemanların Teknik Özelliklerinin ve Bu Sistemlerdeki Sürtünme Kayıplarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma" konulu teziyle Doktora öğrenimini tamamladı. İsrail Hükümeti bursu ile bir süre İsrail'de bulunan DEMİR, 2001 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2005 yılında Doçent unvanını aldı. 2011 yılında Profesör kadrosuna atanan Vedat DEMİR, İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanları; Mikro Sulama Sistemleri, Basınçlı Sulama Yöntemleri, Akışkanlar Mekaniği, Sulama Makinaları, Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği ve Sera Mekanizasyonu'dur. Vedat DEMİR evli ve iki çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü personeli M. Özgür Tatar'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. M. Özgür TATAR

         1976 yılında İzmir Bornova'da doğdu, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de, lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladıktan sonra, 1999 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılında "Tuzluluğun Bazı Çeltik Çeşit ve Hatlarının Çimlenme ile Fide Gelişimi Üzerine Etkisi" konulu yüksek lisans tezini E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Doktor ünvanını ise aynı bilim dalından "Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Kuraklık Stresinde Dayanıklılığın Fizyolojik Denetimi ve Verim Unsurları ile İlişkileri" konulu tezini 2011 yılında tamamlayarak almıştır. Doktora ve yüksek lisans süresince Almanya'da, Hohenheim ve Kiel Üniversitelerinde, Tübitak bursu ve Erasmus programı çerçevesinde 15 ay boyunca çalışmalarda bulunmuştur. 2003 yılından bu yana E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde görev yapmaktadır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Gülgün Başlar'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş.Gör. Gülgün BAŞLAR

         05.01.1987 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamlayan Gülgün BAŞLAR, 2005 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. 2011 yılında Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu, aynı yıl Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve henüz ders aşamasındadır. İngilizce bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Harun KESENKAŞ'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Harun KESENKAŞ

         1973 yılında Muğla'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Muğla ve İzmir'de tamamladı. 1996 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Süt Teknolojisi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 1997 Eylül ayında araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1999 yılında "İzmir İli ve Çevresinde Seçilen Pilot İşletmelerde Mastitisin Belirlenmesi ve Süt Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak ziraat yüksek mühendisi unvanını aldı. 1999 yılında aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 2005 yılında "Beyaz Peynir Üretiminde Bazı Mayaların Starter Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması" konulu doktora tezini tamamlayarak doktor unvanı aldı. Aralık 2009'da yardımcı doçent kadrosuna atanan ve 2011 yılında doçent unvanı alan Harun KESENKAŞ, İngilizce bilmektedir. Uzmanlık alanı süt teknolojisi üzerinedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Sevtap GÜMÜŞ'ü kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Sevtap GÜMÜŞ

         7 Mayıs 1967 yılında Eskişehir'de doğan Sevtap GÜMÜŞ, 1989 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisansa başlayan Sevtap GÜMÜŞ, 1992 yılında "1980 Öncesi ve Sonrasında Tarımsal Destekleme Politikasının Analizi" isimli tezini tamamladı. 1994 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı'nda Doktora yapmaya başladı ve asistan kadrosuna atandı. 2000 yılında " Ege Bölgesinde Tütün Arzının Planlanma Olanakları" isimli tezini tamamlayarak Doktor ünvanını, Temmuz 2003 tarihinde de Yardımcı Doçent ünvanını aldı. 2011 yılında Doçent ünvanını alan GÜMÜŞ,ün uzmanlık alanı, kırsal kalkınma, tütün ve şarap ekonomisi ve politikaları üzerinedir. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Elemanı Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN

         6 Mart1979 yılında Manisa'da doğan Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN ilk ve lise öğrenimini Turgutlu'da 1986-1996 yıllarında tamamladı. Aynı yıl girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünü 2000 yılında tamamlayarak Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fitopatoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2004 yılında tamamladığı yüksek lisans eğitiminden sonra, aynı yıl, aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 2002 ilkbahar ve yaz sezonunda Bayer Crop Science Ege Bölge Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2003 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'ne Öğretim Elemanı olarak atandı. Halen bu görevine devam etmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Gökhan KAVAS'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Gökhan KAVAS

         8 Ocak 1964 yılında Aydın' da doğan, ilk, orta ve lise tahsilini İzmir' de tamamlayan Gökhan KAVAS, 1983 yılında girdiği E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümünden 1987 yılında mezun olmuştur. Ayni bölüme 1989 yılında yüksek lisans sınavını kazanarak giren Gökhan KAVAS 1990 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmış ve 1991 yılında da "İzmir İlinde Satılan Sokak Sütlerinin Fiziksel-Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma" isimli tez ile yüksek lisans çalışmasını tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını almıştır. 1992 yılında Süt Teknolojisi Bölümünde doktora sınavını kazanan Gökhan KAVAS, 1997 yılında "Faja Dayanıklı Yoğurt Kültürü Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma" adlı tezi ile doktor ve 2000 yılında da Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmıştır. 2011 yılında Gıda Mühendisliği alanında Doçent unvanı alan Gökhan KAVAS' ın uzmanlık alanları; Gıda Bilimi, Gıda Teknolojileri, Süt Teknolojisi ile Süt mikrobiyolojisidir. Fransızca bilmekte olan Gökhan KAVAS, evli ve bir kız babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Murat İSFENDİYAROĞLU'nu kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Murat İSFENDİYAROĞLU

         08 Aralık 1959 tarihinde İzmir'de doğan Murat İSFENDİYAROĞLU, ilk, orta ve lise öğrenimini, İzmir'de tamamlayarak, 1978 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Aynı bölümde "Bazı Dış Mekân Süs Bitkileri Yeşil Çeliklerinin Köklenmelerine Çeşitli Faktörlerin Etkileri Üzerinde Araştırmalar" konulu tez ile Yüksek Lisans çalışmasını 1994 yılında tamamlamış ve aynı yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. İSFENDİYAROĞLU, "Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus var. Chia Duham) Çelikle Çoğaltılması ve Kök Oluşumunun Anatomik-Fizyolojik İncelenmesi Üzerine Araştırmalar " konulu Doktora çalışmasını 1999 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında ise aynı bölümde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. 2011 yılında Doçent ünvanını alan Murat İSFENDİYAROĞLU'nun uzmanlık alanı Meyve Yetiştirme ve Islahı üzerinedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Elemanı Anıl ÇAY'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Anıl ÇAY

         1980 yılında Gönen (Balıkesir)'de doğan Anıl ÇAY, ilk ve orta öğrenimini Sarıköy İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini Gönen Ömer Seyfettin Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü'nde başladığı lisans öğrenimini 2001 yılında tamamladı. Aynı yıl, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2004 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılında doktora öğrenimi için Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı'na görevlendirildi. Doktora öğrenimi boyunca uzmanlık stajı programı kapsamında 2 ay süre ile Almanya'nın Braunschweig şehrinde bulunan Federal Tarımsal Araştırma Merkezi, Üretim Mühendisliği ve Tarımsal Yapılar Enstitüsü "Institut für Betriebstechnik und Bauforschung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, (FAL) bünyesinde çalıştı. Almanya ve Polonya'da uluslararası fuar ve konferanslara katıldı. Halen Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışan Anıl ÇAY evli ve bir çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Elemanı Berkay KESKİN'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Berkay KESKİN

         12 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de doğan Berkay Keskin, ilk ve orta öğrenimini Balçova Yusuf Uz İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini Salih Dede Lisesi'nde tamamladı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı. Ocak 2011'de E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atanmış olup, yüksek lisans öğrenimine burada devam etmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Elemanı Fırat KÖMEKÇİ'yi kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Fırat KÖMEKÇİ

         1986 yılında İzmir'de doğan Fırat KÖMEKÇİ, ilk öğrenimini Eşrefpaşa İlkokulu ve orta öğrenimini Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 2004 yılında Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nde okumaya başladı. Adı geçen bölümden 2009 yılında mezun oldu. 2010 yılı güz döneminde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2011 Şubat ayından itibaren bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Fatih ŞEN'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Fatih ŞEN

         1973 yılında Antalya Gazipaşa'da doğan Fatih ŞEN, ilk ve Orta öğrenimini Gazipaşa'da tamamladı. 1990 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne girdi ve 1994 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisansa başlayan Fatih ŞEN, 1997 yılında "Topraksız Kültür Şekillerinden Su Kültürüyle Ortam Kültürünün Sera Domates Yetiştiriciliğinde Verim ve Kaliteye Etkileri" konulu tezini tamamladı. 1997 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Doktora yapmaya başladı ve aynı yıl asistan kadrosuna atandı. 2004 yılında "Mandarinlerde Hasat Sonrası Sıcak Su ve Diğer Bazı Koruyucu Uygulamaların Satsuma Mandarininin Kalite ve Dayanım Gücüne Etkileri" konulu tezini tamamlayarak Doktor ünvanını, 2011 tarihinde de Doçent ünvanını aldı. Uzmanlık alanı, Hasat Sonu Fizyolojisi üzerinedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Galip KAŞKAVALCI'yı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Galip KAŞKAVALCI

         1966 tarihinde İzmir'in Bayındır ilçesinde doğan Galip KAŞKAVALCI ilk, orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladıktan sonra 1984 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nü 1988 yılında bitirdi ve aynı yılın Eylül ayında bu bölümün Entomoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1989 yılı Kasım ayında aynı kürsüde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, 1991 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1993 yılında Nematoloji konusunda başladığı Doktora eğitimine, 28 Mart 1994 yılından itibaren Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı'nda devam etti ve "Aydın İli'nin Yazlık Sebze Yetiştirilen Önemli Bölgelerinde Bulunan Kökurnematodları (Meloidogyne spp.)'nın Tanınmaları ve Ekonomik Önemleri Üzerinde Araştırmalar" isimli çalışmasını 1998 yılında tamamlayarak Doktor ünvanını aldı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 1997-2000 tarihleri arasında Öğretim Görevlisi; 2000-2004 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak çalıştıktan sonra, aynı ünvanla Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde 4 Haziran 2004 tarihinden itibaren çalışmaya devam etmiştir. 2011 yılında Doçent ünvanını alan Kaşkavalcı, halen Türkiye Entomoloji Derneği'nde Yönetim Kurulu ile Yayın Kurulu Üyeliği görevlerini yapmaktadır. Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, European Society of Nematologists ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası gibi ulusal ve uluslararası mesleki derneklere üyedir. Entomoloji ve Nematoloji konularında çok sayıda makale, yurt içi ve yurt dışındaki değişik kongrelerde sunulmuş bildirileri ile değişik kitaplarda bölüm yazarlığı vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Ayşe UZMAY'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Ayşe UZMAY

         1967 yılında Ankara'da doğan Ayşe UZMAY, 1988 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisansa başlayan Ayşe UZMAY, 1991 yılında "Avrupa Topluluğu Yumurta Pazarlama Sisteminin Organizasyonlarının Türkiye ile Karşılaştırılması ve Uyumun Sağlanması Üzerine Bir Araştırma" konulu tezini tamamladı. 1995 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde Tarım Politikaları Anabilim Dalında Doktora yapmaya başladı ve 1997 yılında asistan kadrosuna atandı. 2003 yılında "Türkiye'de 1980 Sonrası Tarımda Uygulanan Fiyat ve Gelir Politikasının Sonuçları Üzerine Bir Araştırma" konulu tezini tamamlayarak Doktor ünvanını, 2011 tarihinde de Doçent ünvanını aldı. Uzmanlık alanı, Tarım Politikaları ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları üzerinedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Naci Algan'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Naci ALGAN

         1947 yılında İskenderun'da doğmuş, ilk orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlayıp 1969 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olmuştur. 1977 yılına kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda çalıştıktan sonra Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümüne asistan olarak girmiştir. 1982 yılında Yağ bitkileri yetiştirme ve ıslahı ile kimyasal analiz yöntemleri konusunda araştırma inceleme görevi ile 8 ay süre ile Almanya Justus –Liebig Üniversitesinde çalışmıştır. 1985 yılında Doktor, 1992 yılında Doçent ünvanını almıştır, 2011 yılında da Profesör ünvanını almıştır. Doktora ve Doçentlik döneminde kanola, soya, yer fıstığı, aspir, tütün, kenaf, pamuk bitkilerinde detaylı araştırmalar yapmıştır. Çok sayıda bilimsel kurul üyeliği görevlerinde bulunmuş, halen yeni dönemde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan konseylerden olan Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) yönetim kurulu üyeliğinde çalışmaktadır. 1990-1995 yıllarında, Ülkemiz için yeni bir bitki olan ve kağıt hammaddesi olarak önem kazanan kenaf (Hibiscus cannabinus L.) bitkisinin başlıca sorunlarının çözümü amacıyla Tire Kutsan A.Ş. ve Seka gibi kuruluşlarla ortaklaşa projelerde yönetici ve araştırıcı olarak çalıştığı belirtilmekte, ayrıca Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının organize ettiği " Ekolojik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" kapsamında çalışmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Milli Tütün Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bitkisel Yağ Komisyonlarında görev almıştır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Yaşar Tuncer KAVUT'u kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Yaşar Tuncer KAVUT

         1979 yılında Bilecik'te doğdu. İlk öğrenimini aynı şehirde, Orta ve Lise öğrenimini de İzmir'de tamamladı. 1996 yılında girmiş olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde 2000 yılında Lisans eğitimini, 2004 yılında Yüksek Lisans eğitimini "Bazı Yeni Yonca(Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar" konulu tezi ile tamamladı. 2004 yılında başladığı doktora öğrenimini, Aralık-2010 yılında "Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kimi Mısır ve SorgumXSudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar" konulu tezini sunarak tamamladı ve Doktor unvanı aldı. Eylül- 2006 tarihinden itibaren bu birimde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olan Yaşar Tuncer KAVUT, Almanca bilmekte olup, evlidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Elemanı Merve AÇU'yu kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Merve AÇU

         1988 yılında İzmir'de doğan Merve AÇU, ilk ve orta öğrenimini Bornova 9 Eylül İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 2006 yılında Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde okumaya başladı. Adı geçen bölümden 2010 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2010 Aralık ayından itibaren bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Elemanı Fulsen ÖZEN'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Fulsen ÖZEN

         30 Nisan 1979 tarihinde Balıkesir'de doğan Fulsen Özen İlköğrenimini Altı Eylül ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini Balıkesir ortaokulu ve Balıkesir lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden 2000 yılı bahar döneminde mezun olan Fulsen Özen, 2004 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim dalında "İzmir-Torbalı İlçesi Arazi Kullanım Planlaması Kararlarının Uzaktan Algılama Tekniği Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Üretilmesi Üzerine Bir Araştırma" konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılı bahar döneminde başladığı doktora programında ".Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri İle Ege Bölgesi Koşullarında Zeytin Dikili Alanların Haritalanmasında Kullanılabilecek En Uygun Yöntem Üzerine Araştırmalar." başlıklı çalışmasını 2010 Eylül ayında tamamlayan Fulsen ÖZEN, 2005-2010 yılları arasında araştırma görevlisi olarak Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmüştür. 2010 Şubat ayında Mühendis kadrosuna atanarak, aynı bölümde uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi, toprak etüd haritalama konularında çalışmalarına devam etmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Daimi Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Elemanı Pınar GÜNEYİ'yi kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ

         1985 yılında İzmir'de doğan Pınar Güneyi ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. 2003 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 2007 yılında bitirerek Ziraat Mühendisi ünvanını kazanmıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Entomoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2008 yılında bölümüne tahsisli Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 2010 yılında "Bazı Tütün Çeşitlerinin Myzus persicae (Sulz.) (Hom.: Aphididae)'nin Biyolojisine Etkileri Üzerinde Araştırmalar" konulu yüksek lisans tezini tamamlamış ve aynı yıl daimi Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmıştır. Aynı Anabilim Dalı'nda görevine ve eğitimine devam etmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Elemanı İlkay ÖZTÜRK'ü kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. İlkay ÖZTÜRK

         1984 yılında Kayseri'de doğan İlkay ÖZTÜRK, 2006 yıllında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans öğrenimine başladı. 2009 yılında "İzmir-Tire Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Gübre Yönetim Sistemleri ve Geliştirilme Olanakları" konulu yüksek lisans tezini tamamladı ve doktora öğrenimine başladı. 2010 Eylül ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanan İlkay Öztürk İngilizce bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Elemanı Mahmut TEPECİK'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Mahmut TEPECİK

         20 Mayıs 1974 Sivas'da doğan Mahmut TEPECİK Lise öğrenimini Gürün Lisesi'nde tamamladı. 1998 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun olan Mahmut Tepecik, 1998 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 2002 'Farklı Flue-Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Dozlarının Kaliteye Etkisi' konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 2002 yılında doktora öğrenimine başlayan Mahmut Tepecik, 2004 yılında Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktora öğrenimini 2010 yılında 'Farklı Potasyum Dozlarının İncirde Kaliteye Etkisi konulu tezini sunarak tamamladı ve Doktor ünvanını aldı. Halen Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde çalışmaktadır.Uzmanlık alanları;Toprak Verimliliği, Bitki Besleme ve Gübreleme konuları olan Mahmut TEPECİK, İngilizce bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Ege KAÇAR'ı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Ege KAÇAR

         08.06.1986 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. 2009 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 'Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Köklenmeleri ve Kallus Oluşturmaları Üzerine Direkt Elektrik Uygulamasının Etkileri Üzerine Bir Araştırma' konulu yüksek lisans tez aşamasındadır. İngilizce bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Deniz EROĞUL'u kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Deniz EROĞUL

         1977 yılında Aydın'da doğan Deniz EROĞUL, 1999 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu ve 2000 yılında yüksek lisans öğrenimine başladı. 2002 yılında ''Baş Salata Yetiştiriciliğinde Topraksız Ortam Olarak Zeolit Ve Perlitin Karşılaştırılması" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 2002 yılında doktora öğrenimine başlayan EROĞUL, 2004 Aralık ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2009 Aralık ayında 'Bazı İdris (Prunus mahaleb L.) Genotiplerinin Morfolojik Ve Moleküler Karakterizasyonu'' konulu tezini tamamlayarak doktor ünvanını aldı. Uzmanlık alanı meyve yetiştirme ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi üzerine olup, söz konusu bölümün meyvecilik dalında çalışmalarına devam etmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Daimi Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Emrah ZEYBEKOĞLU'nu kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

         1977'de Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1995 yılında eğitime başladığı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu ve aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 2000 yılında Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında "Gerbera Yetiştiriciliğinde Hasat Öncesi ve Sonrası Yapılan Bazı Uygulamaların Verim Kalite ve Vazo Ömrü Üzerine Etkileri" konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak aynı yıl doktora öğrenimine başladı. 2010 yılında "Türkiye'de Kültürü Yapılan ve Doğal Yayılış Gösteren Nergislerin (Narcissus) Araştırılması, Kültüre Alınması, Bazı Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi" konulu doktora tezini tamamladı. Halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Elemanı Arzu YAZGI'yı kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Arzu YAZGI

         1978 yılında İzmir'de doğan Arzu YAZGI, 2000 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında yüksek lisans öğrenimine başladı ve aynı yıl araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 2004 yılında "Hava Emişli Tek Dane Ekim Makinası Örneğinde Ekim Performansının Tepki Yüzeyleri Metodolojisi Kullanılarak Optimizasyonu" konulu tezini tamamlayarak aynı yıl doktora öğrenimine başladı. 2010 yılında "Vakumlu Tek Dane Ekimde Optimizasyon ve Makina Performansının Matematiksel Modellemesi" konulu tezini tamamlayarak Doktor Unvanını aldı. 2005 (FAL-Braunschweig) ve 2010 (Bonn Üniversitesi) yıllarında Almanya'da 2'şer aylık, uygulamalı mesleki eğitimlere katıldı. 2008 yılında Polonya'da ve 2010 yılında ise Slovakya'da düzenlenen öğrenci kongrelerinde birincilik ödülleri aldı. Halen Ege Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü'nde çalışmakta olup uzmanlık alanları Ekim Dikim Gübreleme Makinaları, Optimizasyon ve Matematiksel Modelleme, Basınçlı Sulama Sistemleri olan Arzu YAZGI İngilizce bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bilimi ve bitki Besleme Bölümü Öğretim Elemanı Bihter ÇOLAK ESETLİLİ'yi kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

         24.03.1978 tarihinde Denizli'de doğan Bihter ÇOLAK ESETLİLİ, lise öğrenimini Denizli Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1999 yıllında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans öğrenimine başladı. 2003 yılında "Toprakta Potasyum Tayininde Kullanılan Bazı Kimyasal ve Biyolojik Yöntem Sonuçlarının Doğal Radyoaktif Potasyum (K40) Ölçümleriyle Karşılaştırılması" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 2001 tarihinde E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Bihter Çolak Esetlili, 2003 yılında başladığı doktora öğrenimini 2010 yılında "Aydın Germencik Alangüllü Havzası Termal Su Kaynaklarında Bulunan Radyonüklitlerin ve Ağır Metallerin Toprak, Su ve Bitkilerde Yarattığı Kirlilik Üzerinde Araştırmalar" konulu tezini sunarak tamamladı ve Doktor ünvanını aldı. Uzmanlık alanları; Toprak Verimliliği, Tarımda Nükleer Tekniklerin Kullanımı, Bitki Besleme ve Gübreleme konuları olan Bihter ÇOLAK ESETLİLİ İngilizce bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doktora sınavını başarıyla verip Doktor ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı Gülsüm ÖZTÜRK'ü kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Gülsüm ÖZTÜRK

         Lisans eğitimini 1996-2000 yılları arası Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde tamamladı. 2000 yılında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde bir yıl İngilizce hazırlık okudu. 2001 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Islahı Anabilim Dalı'nda Prof.Dr. Zihin YILDIRIM'ın danışmanlığında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2003 yılında 'Patateste (Solanum tuberosum L.) in vitro koşullarda mikro yumru üretimine farklı besin ortamlarının etkisi' başlıklı yüksek lisans, 2010 yılında 'Tohumluk patates üretiminde kullanılan mini yumru ve mikro yumruların tarla performanslarının karşılaştırılması' başlıklı doktora tezini tamamladı. 2005 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. Halen aynı bölümde Ziraat Mühendisi Doktor olarak görevine devam etmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Elemanı Sinan YİĞİT'i kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Sinan YİĞİT

         1986 yılında Alaşehir/MANİSA'da doğan Sinan YİĞİT, ilk, orta ve lise öğrenimini Alaşehir'de tamamlamıştır. 2004 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 2009 yılında bitirerek Ziraat Mühendisi ünvanını kazanmıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fitopatoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 29 Aralık 2009 tarihinde Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim dalına tahsisli Araştırma Görevlisi olarak atanmış olup, yüksek lisans öğrenimine burada devam etmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Elemanı Görkem ÖZTÜRK'ü kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Arş. Gör. Görkem ÖZTÜRK

         29.11.1985 tarihinde Yalova ilinde doğan Görkem ÖZTÜRK ÇOŞAR, ilk öğrenimini Atatürk İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'nde, lise öğrenimini İzmir Kız Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2009 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl Yüksek Lisans öğrenimine başladı. Aralık 2009 tarihinde E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Görkem ÖZTÜRK COŞAR, İngilizce bilmektedir ve evlidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Sezai DELİBACAK'ı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Sezai DELİBACAK

         13.10.1961 tarihinde Denizli İli Acıpayam İlçesi Akalan Beldesi'nde doğan Sezai DELİBACAK, ilk ve orta öğrenimini Akalan Beldesi'nde, lise öğrenimini Acıpayam Lisesi'nde tamamladı. 1982 yıllında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans öğrenimine başladı. 1985 yılında "Denizli İli Acıpayam İlçesi Civarındaki Tarım Yapılan Bazı Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri İle yapay Yağmurlama koşulları Altında Elde Edilen Yüzey Akış ve Toprak Kaybı Arasındaki İlişkiler" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 1985-1989 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Adapazarı Şeker Fabrikası, Kaynarca Pancar Bölge Şef Yardımcısı olarak çalıştı. Aralık 1989 tarihinde E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 1990 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı'nda başladığı doktora öğrenimini 1996 yılında "Aydın İli Germencik Ovası Topraklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mineralojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma" konulu tezini sunarak tamamladı ve Doktor ünvanını aldı. 2001 Ağustos ayında EÜZF Toprak Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 16 Nisan 2010 tarihinde Doçent ünvanını aldı. Toprak bilimi, toprak fiziği, sulama suyu kalitesi, toprak ve su kirliliği, organik ve inorganik toprak düzenleyicileri, toprak işleme konularında makale ve bildirileri ile çok yazarlı Toprak Bilimi kitabı olan Delibacak, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Bahriye GÜLGÜN'ü  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Bahriye GÜLGÜN

          28.06.1967 tarihinde İskenderun'da doğdu. Lise öğrenimini Afyon Bolvadin'de tamamladı. 1988 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve 1990 yılında "Kalanchoe Blossfeldiana(V.Poelln)'nın Fotoperiyodik Tepkilerinden Yararlanarak Bölgemiz Koşullarında Sürekli Çiçekli Bitki Elde Etme Yöntemleri Üzerine Çalışmalar." konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak Peyzaj Yüksek Mimarı unvanını aldı. 1993 yılında araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1997 yılında "Eustoma gradiflorum(Raf.) Shinn'in İzmir Yöresinde Kesme ve Saksılı Çiçek Olarak Üretilme ve Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması." konulu tezini tamamlayarak Doktor unvanını aldı. 2001 yılından itibaren Yrd. Doçent olarak görevine devam ederek 14 Nisan 2010 tarihinde ise Doçent unvanını aldı. Halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde çalışmaktadır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Yasemin S. KUKUL KURTTAŞ'ı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yasemin S. KUKUL KURTTAŞ

          1969 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. "Alaşehir Bölgesindeki Bağlarda Kullanılmakta Olan Bazı Damla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi" konulu yüksek lisans tezini 1993 yılında tamamladıktan sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktora çalışmasını "Gümüldür Yöresinde Sulamada Kullanılan Yeraltı Sularının Tuzluluk Durumu ve Tuzlanmanın Toprak ve Turunçgil Bitkisi Üzerine Etkileri" konusunda yaptı ve tezini 2000 yılında tamamlayarak Doktor ünvanını aldı. Uzmanlık alanları tarımsal sulama, sulama suyu kalitesi konularındadır. Evli ve bir oğlu vardır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Çiğdem TAKMA'yı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Çiğdem TAKMA

          03.08.1973 tarihinde Erzincan'da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Erzincan'da tamamladı. 1995 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve 1997 yılında araştırma görevlisi kadrosuna atandı. Ocak, 1999 tarihinde "Etlik Piliçlerde Büyüme Eğrilerinin Karşılaştırılması" konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Ocak, 2005 tarihinde "Siyah Alaca Sığırlarda Süt Veriminin Genetik Parametre Tahmininde Kullanılan İstatistik Yaklaşımların Karşılaştırmalı Analizi" konulu tezini tamamlayarak Doktor ünvanını aldı. 16 Nisan 2010 tarihinde ise Doçent ünvanını aldı. Halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır. Uzmanlık alanı biyometri, büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı üzerinedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçentlik sınavını başarıyla verip Doçent ünvanını alan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Hakan GEREN'i  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Hakan GEREN

          1970 yılında İzmir'de doğan Hakan GEREN, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1993 yıllında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans öğrenimine başladı. 1994 Ocak ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında "Farklı Ekim Zamanlarının Değişik Yemlik Pancar Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 1996 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nda başladığı doktora öğrenimini 2000 yılında "Ana ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Hasıl Verimleri İle Silaja İlişkin Tarımsal Özelliklere Etkisi Üzerinde Araştırmalar" konulu tezini sunarak tamamladı ve Doktor unvanı aldı. 2003 Temmuz ayında EÜZF Tarla Bitkileri Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Çayır ve mera yönetimi ve ıslahı, yem bitkileri üretimi, çim bitkileri, silaj tekniği, tohumluk üretimi gibi konularda ulusal ve uluslararası çok sayıda araştırma, derleme ve kitabı olan Geren, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Yardımcı Doçent kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Birsen ÇAKIR'ı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Yard. Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

          Birsen Çakır 1970 yılında, Adapazarı'da doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Fransızca dil öğrenimini Fransa'nın Tours şehrinde Touraine Enstitütüsünde tamamlayarak aynı yıl Bordeaux Üniversitesinde Eonoloji-Ampeloloji alanında yüksek lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında  "Stres proteinlerinden dehydrinler üzerine bir araştırma: Dehydrin proteinlerinin  Ugni Blanc  üzüm çeşidinde tomurcuklarda ve çekirdekte ektraksiyonu ve western blot tekniği ile incelenmesi » konulu tezini tamamladı. 1999 yılında Poitier Üniversitesinde doktora öğrenimine başladı ve 2004 yılında " Üzümde olgunlaşma sırasında, bir hekzos taşıyıcısının ekspresyonunu regüle eden, transkripsiyon faktörlerinin araştırılması"  konulu doktora tezini tamamlayarak Doktor ünvanını aldı. Aynı yıl Amerikada, New Jersey eyaletinde bulunan Rutgers Üniversitesinde 3,5 yıl süre ile doktora sonrası araştırmalar yaptı. Halen Bahçe Bitkileri Bölümünde Bağcılık bilim dalında çalışmaktadır.Uzmanlık alanları, gen ekspresyonlarının transkripsiyonel ve translasyonel regülasyonu, apoptozis, şeker metabolizması ve taşıyıcıları, sinyal iletim yollarıdır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Murat YERCAN'ı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Murat YERCAN

          1964 yılında Manisa'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Manisa'da tamamladı. Lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesinde bitirdi. 1986 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. Bir süre T.C.Ziraat Bankasında kredi mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1989 yılında Yüksek Lisansını ve 1996 yılında Doktorasını tamamladı. 1988-89 döneminde Chania-Yunanistan'da bulunan "Mediterranean Agronomic Institute" de Entegre Kırsal Kalkınma konusunda Lisans üstü eğitime katıldı. 1999 yılında aynı bölümde Yard.Doçent ve 2004 yılında da Doçent oldu. Çalışmalarının büyük bir kısmını üretici örgütlenmesi ve özellikle tarımsal kooperatifler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu konularda, Yurtiçinde ve Yurtdışında yayınlanmış bir çok araştırma makalesi, sempozyum bildirisi ve örnek olay incelemeleri bulunmaktadır. Kırsal kalkınma ve Kooperatifçilik konularında Hollanda, İsrail, Yunanistan, Malta gibi ülkelerde kısa ve uzun süreli eğitimlere ve workshoplara katılmıştır. 2004-2005 yılında bir dönem Kıbrıs Avrupa Lefke Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde de "Agricultural Marketing" ve "Agricultural Business" derslerini vermiştir. Halen, aynı bölümde Tarımsal Kooperatifçilik, Türkiye Ekonomisi, Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği derslerini vermektedir. Yunanistanda bulunan "Mediterranean Agronomic Institute of Chania" ile yakın bilimsel işbirliği içinde olup, bu kurumun proje, workshop, seminer etkinliklerine aktif olarak katılmakta ve bu etkinliklerin düzenlenmesinde proje ortağı olarak görev rol almaktadır. 2008 ve 2009 yıllarında LLP-Erasmus Öğretim Üyesi değişimi programı kapsamında, İtalya'da ve Slovakya'da kısa süreli dersler vermiştir Murat Yercan, Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Tarım Ekonomistleri Derneği ve Avrupa Tarım Ekonomistleri derneği üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Hülya İLBİ'yi  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Hülya İLBİ

          Hülya İLBİ, 1969 yılında İzmir'de doğdu. 1990 yılında E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl yüksek lisansa başladı. 1992 yılında aynı bölümde asistan kadrosuna atandı. E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında 1993 yılında ''Sera Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Sürelerde Vibratör Kullanımının Tozlanma ve Meyve Tutumu Üzerine Etkileri'' konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak, doktora yapmaya başladı. 1998 yılında ''Soğan Tohumlarında Yaşlanma ve Yaşlanma ile Oluşan Vigor Kayıplarının İyileştirilmesi'' konulu tezini tamamlayarak doktor ünvanını aldı. Halen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı sebze yetiştirme ve ıslahı, tohum bilimi ve teknolojisi, moleküler genetik ve ıslah üzerinedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir oğlu vardır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Yardımcı Doçent kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin GÜLER'i  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Yard. Doç. Dr. Hüseyin GÜLER

          Hüseyin GÜLER 1969 yılında, İzmir'de doğdu. 1991 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisansa başladı ve 1992 yılında araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1995 yılında "Ege Bölgesinde Yaygın Olarak İmal Edilen Tipte Örnek Bir Tek Diskli Mineral Gübre Dağıtma Makinasında Değişik Kanat Profillerinin Gübre Dağılımına Etkileri" konulu tezini tamamladı. Askerlik hizmetini 1996 yılında tamaladıktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünde Doktora yapmaya başladı. 2002 yılında "Değişik Hava Akımı ve İlaç Püskürtme Yönlerinin Tele Alınmış Bağlarda İlaç Dağılım Düzgünlüğüne Olan Etkileri" konulu tezini tamamlayarak Doktor Unvanını aldı. 2003-2006 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Ohio State Üniversitesinde iki yılı aşkın bir süre post doktor araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. Halen Ege Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü'nde çalışmaktadır. Uzmanlık alanı Tarım ilacı Uygulama Ekipman ve Teknikleri ile Gübreleme Makinaları üzerinedir. İngilizce bilen Hüseyin Güler, evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçent kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Erhan AKKUZU'yu  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Erhan AKKUZU

          1971 yılında, İzmir'in Bayındır ilçesinde doğan Erhan AKKUZU ilk, orta ve lise öğrenimini Bayındır'da tamamladı. 1992 yıllında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans öğrenimine başladı. 1995 Mart ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında "Menemen Ovası Koşullarında Yetiştirilen Belli Başlı Tarla Bitkilerine İlişkin Bitki Katsayısı Eğrilerinin Elde Edilmesi Üzerinde Bir Araştırma" konulu tezini tamamladı. 1996 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalında başladığı doktora öğrenimini 2001 yılında "Aşağı Gediz Havzası'ndaki Bazı Sulama Sistemlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma" konulu tezini sunarak tamamladı ve Doktor ünvanını aldı. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Ferruh IŞIN'ı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Ferruh IŞIN

          1964 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1986 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1989 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve aynı Anabilim Dalında Doktora çalışmalarına başladı. 1987 yılında aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995 yılında "Türkiye'nin AT'na Olası Üyeliği Açısından, Türkiye ve Yunanistan'ın Narenciye, Çekirdeksiz Kuru Üzüm ve Domates Salçası Üretim ve Dışsatım Yapısının Karşılaştırılmalı Analizi Üzerine Bir Araştırma" konulu tezini tamamladı ve Doktor unvanı aldı. 1998 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000 yılında Doçent unvanını aldı ve 2001 yılı Ağustos ayında Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalında Doçent kadrosuna atandı. 1999-2002 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı yapan IŞIN, 1992-1995 yılları arasında iki dönem Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2006 yılından bu yana da Tarım Ekonomisi Derneği Başkanlığı yapmaktadır. Ekim 2009 tarihinde E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığı İşletmeler Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. 2009 Aralık ayında Profesör kadrosuna atanmıştır. IŞIN'ın Tarım Politikası, Uluslararası Tarım Ürünleri Ticareti ve AB Tarım Politikaları alanlarında çok sayıda yayını bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Doçent kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Hülya ÖZKUL'u  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Doç. Dr. Hülya ÖZKUL

          09.12.1968 tarihinde Münih'te doğan Hülya ÖZKUL, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1987 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne kayıtlanıp, 1991 yılında aynı bölümden mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans eğitimine başlayarak 1994 yılında "Bazı saman çeşitlerinin yem değerlerinin naylon torba tekniği ile belirlenmesi" konulu tezini tamamladı. 1994 yılında doktora eğitimine başlayarak, 15.03.1995 tarihinde E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. Doktora eğitimini 1999 yılında "Samanlar ve yem değerlerine etki eden botanik fraksiyonlarının in vivo ve in vitro yöntemler ile incelenmesi üzerine bir araştırma" konulu tezle tamamlayan Hülya ÖZKUL, aynı yıl Uzman kadrosuna atandı. 13.10.2008 tarihinde Doçent ünvanını aldı. Halen söz konusu bölümün Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında çalışmaktadır. Uzmanlık alanları Yem Değerlendirme Teknikleri ve Hayvan Besleme üzerinedir. Almanca bilmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Metin ARTUKOĞLU'nu  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Metin ARTUKOĞLU

          17.05.1962 tarihinde Mardin'de doğdu. 1984 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. Şubat 1986'da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Van Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğünde göreve başlayan ARTUKOĞLU, Aralık 1986'da Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.1986-1988 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Genel Ekonomi, Tarım Ekonomisi ve Tarımsal İşletmecilik ve Planlama dersleri verdi. Ağustos 1988'de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak giren ARTUKOĞLU, aynı yıl Tarım Politikası dalında doktora eğitimine başladı. 1993 yılında doktor, 1996 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent olan ARTUKOĞLU, 2000-2004 yılları arasında Fakülte Kurulu Üyeliği, 2005 yılında Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Nisan 2008 tarihinden bugüne Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten ARTUKOĞLU, ayrıca E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliğini de sürdürmektedir. ARTUKOĞLU, Aralık 2009'da Tarım Politikası dalında Profesör kadrosuna atandı. Tarım Politikası ve Tarımsal Finansman konularında ulusal ve uluslar arası çok sayıda çalışması olan ARTUKOĞLU'nun basılı 11 kitabı da bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan ARTUKOĞLU, İngilizce bimektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Yardımcı Doçent kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Hakan ÇAKICI'yı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇAKICI

          1964 yılında, Bornova'da doğan Hakan Çakıcı ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1986 yıllında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. 1989 yılında "Sera Sebze Yetiştiriciliğinde (Antalya) Topraklarının Mineral Besin Maddesi Durumunun Tespiti" konulu tezini tamamladı. 1989 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nde Uzman olarak çalışmaya başladı. 1997 yılında "Azotlu Gübrelemenin Sanayi Domatesinin Azot Alınımı ve Birikimine Etkisi" konulu tezini tamamlayarak Doktor ünvanını aldı. Uzmanlık alanı "Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği" üzerinedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Yardımcı Doçent kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Harun KESENKAŞ'ı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Yrd. Doç. Dr. Harun KESENKAŞ

          1973 yılında Muğla'da doğdu. İlkokul öğrenimini Muğla Sabri Acarsoy İlkokulu'nda tamamladı. Orta öğrenimine Muğla Anadolu Lisesi'nde başladı ve Bornova Anadolu Lisesi'nde devam ettirerek 1991 yılında aynı liseden mezun oldu. 1992 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde yüksek öğrenimime başladı. Adı geçen bölümden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl açılan sınavı kazanarak Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı. 1997 Eylül ayında bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 16.Ağustos.1999 tarihinde "İzmir İli ve Çevresinde Seçilen Pilot İşletmelerde Mastitisin Belirlenmesi ve Süt Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak ziraat yüksek mühendisi unvanını aldı. 06.Ekim.1999 tarihinde aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 24.Ekim.2005 tarihinde "Beyaz Peynir Üretiminde Bazı Mayaların Starter Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması" konulu doktora tezini tamamlayarak Doktor unvanı aldı. Halen söz konusu bölümde çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Yardımcı Doçent kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi AYŞE UZMAY'ı  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Yrd. Doç. Dr. Ayşe UZMAY

          Ayşe Uzmay 1967 yılında, Ankara'da doğdu. 1988 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisansa başladı. 1991 yılında "Avrupa Topluluğu Yumurta Pazarlama Sisteminin Organizasyonlarının Türkiye ile Karşılaştırılması ve Uyumun Sağlanması Üzerine Bir Araştırma" konulu tezini tamamladı. 1995 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde Tarım Politikaları Anabilim Dalında Doktora yapmaya başladı ve 1997 yılında asistan kadrosuna atandı. 2003 yılında "Türkiye'de 1980 Sonrası Tarımda Uygulanan Fiyat ve Gelir Politikasının Sonuçları Üzerine Bir Araştırma" konulu tezini tamamlayarak Doktor Unvanını aldı. Halen Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikaları Anabilim Dalında çalışmaktadır. Uzmanlık alanı Tarım Politikaları ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları üzerinedir. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 ----------------------------------------------------------------------------------

          Kutlama

Profesör kadrosuna atanan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen, Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Enver DURMUŞOĞLU'nu  kutlar yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU

          1966 yılında Osmaniye'de doğan Enver Durmuşoğlu ilk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamamlamıştır. 1983 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde başladığı lisans eğitimini 1987 yılında bitirmiştir. 1988 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Durmuşoğlu 1988-1989 tarihleri arasında askerlik hizmetimi yapmış, 1989 yılında Meliha hanım ile evlenmiş ve 1990 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1991 yılında oğlu Cemre, 1996 yılında da kızı Ceren dünyaya gelmiş olan Durmuşoğlu, 1992-1997 tarihleri arasında, Almanya'da Bonn Üniversitesi (Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität) Bitki Hastalıkları ve Bitki Koruma Enstitüsü'ne bağlı olarak, Bayer CropScience Firmasınca desteklenen doktora çalışmasını firmanın Monheim (Almanya)'daki Tarım Merkezi, Kalıntı Analizleri Enstitüsü'nde gerçekleştirmiştir. 1997 yılında Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'ndeki görevine tekrar başlayan Durmuşoğlu, 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent ve Rektörlüğümüzün 25.11.2009 tarihli onayıyla da Profesör kadrosuna atanmıştır.