ziraat-fakultesi-logo

Cuma, 27 Ocak 2017 16:35

Öğrenci Temsilciliği Genel Tanıtımı

Fakülte Öğrenci Temsilcisi:

Kimdir?

Fakültemiz öğrencileri tarafından seçilen bölüm öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, fakültemiz öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrencidir.

Görevleri:

 • Fakültemizde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
 • Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, fakültemizde duyurmak ve uygulamaları izlemek,
 • Fakültemizde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve yüksek-öğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
 • Fakültemiz öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 • Fakültemizdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
 • Fakültemizdeki Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
 • Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, fakültemizin yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

 

Bölüm Öğrenci Temsilcisi:

Kimdir?

Fakültemiz öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrencidir.

Görevleri:

 • Temsil ettiği bölümde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
 • Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği bölümde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
 • Fakültemizin Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm öğrencilerini temsil etmek,
 • Temsil ettiği bölümdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
 • Kendi bölüm öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 • Temsil ettiği bölümdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
 • Temsil ettiği bölümdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
 • Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak.

 

Öğrenci Temsilcileri Kurulu:

Nedir?

Fakültemiz öğrenci temsilcilerinden oluşan kuruldur.

Görevleri:

 • Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,
 • Bölümlerin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
 • Fakültemizde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
 • Bölüm öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
 • Bölüm öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
 • Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
 • Fakültemiz öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 • Fakültemizde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
 • Fakültemizdeki Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
 • Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, fakültemizin yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.