ziraat-fakultesi-logo

Perşembe, 20 Haziran 2013 15:19

Tarım Topluluğu Genel Tanıtım

E.Ü. Ziraat Faküültesi                                                        E.Ü. Z.F. Tarım Topluluğu

TARIM TOPLULUĞU

         E.Ü. Ziraat Fakültesi bünyesindeki Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda ve özellikle ziraat bilimi alanında ilgi ve fikirlerini kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirecekleri bilimsel, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetlerini sunmak için bir çatı oluşturmak ve alt yapı çalışmalarına destek vermeyi amaç edinmektedir.

         Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin tarımsal faaliyetleri bilimsel açıdan değerlendirmeyi; kongre, konferans, panel, söyleşi, öğrenci çalıştayı, öğrenci kurultayı, sergi v.b. çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikleri fakülte ve üniversite bünyesinde düzenleyerek, topluluk üyelerinin ortak bir ruha sahip olmalarını sağlar. Takım çalışması, sorumluluk alma, araştırma, deneme, sunu yapma becerisi gibi çeşitli kişisel, bilimsel ve düşünsel özelliklerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.

         Topluluk, araştırma ve uygulama konularını zirai faaliyetleri temel alarak bilimsel gelişmeler ışığında değerlendirip Ziraat Mühendisliği eğitimi alan tüm öğrencilerle paylaşma imkanı sağlar. Topluluk üyelerinin gerek topluluk içi gerekse iş dünyası ile ortak gerçekleştirecekleri faaliyetlerde, gelecekte yer alacakları iş hayatı hakkında tecrübe ve fikir edinme olanağı sağlar.

         Tarım topluluğu ailesine dâhil olan öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin ve mesleğin tanıtılmasını amaç edinerek, Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu hissederler…