ziraat-fakultesi-logo

Perşembe, 18 May 2017 15:14

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Organik Tarımın ve Bağlı Sektörlerin Geliştirilmesi, Tüketicilerde Farkındalığın Arttırılması Projesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Fakültemiz işbirliği ile yürütülmekte olan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Organik Tarımın ve Bağlı Sektörlerin Geliştirilmesi, Tüketicilerde Farkındalığın Arttırılması Projesi” çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda çalışan 7 Ziraat Mühendisine 16 - 18 Mayıs 2017 tarihlerinde Dekanlığımız toplantı salonunda “Organik Tarım Eğitimi” verilmiştir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde organik tarımın geliştirilmesi, kurumsal altyapının ve insan kapasitesinin oluşturulması, üreticilerin doğa dostu ve sürdürülebilir tarımsal üretim yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kapasitelerinin geliştirilmesi, yine üreticilerin teknik olarak ve Kontrol ve Sertifikasyon desteği yönünden desteklenmesi, organik ürünler konusunda tüketici tercihlerinin saptanması ve organik ürünler, gıda güvenliği, sağlıklı beslenme gibi konularda tüketici farkındalığının ve bilincinin artırılması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin organik ürün ihracat kapasitesinin artırılması amacı ile yürütülen proje çalışmalarında bölge üreticilerinin eğitiminde ve uygulamalarında eğitmen olarak görev alacak Ziraat Mühendislerinden oluşan 7 kişilik ekip 16-18 Mayıs tarihlerinde Fakültemizi ziyaret etmişlerdir.
Bu ziyaret çerçevesinde ziyaretçi ekibe Fakültemiz öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. İsmail Can PAYLAN tarafından “Organik Tarımda Bitki Koruma”, Dr. Fulsen ÖZEN tarafından “Organik Tarımda Bitki Besleme” ve Doç. Dr. Özer Hakan BAYRAKTAR tarafından da “Organik Hayvancılık” konularında eğitim verilmiştir. Ayrıca aynı ekip ile Proje koordinatörü Prof. Dr. İbrahim DUMAN önderliğinde organik tarım faaliyetlerinin yerinde incelenmesi ve uygulama şansı yakalanması amaçlı Kuşadası-Davutlar’da faaliyet gösteren “Gürsel TONBUL Değirmen Çiftliğine” ziyaret yapılmıştır.
Eğitim ve uygulama faaliyetleri sonrasında da Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa BOLCA ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL ve Doç. Dr. Özer Hakan BAYRAKTAR’ın katılımları, yine Proje Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim DUMAN ile projede görev alan eğitici ekibin (Yard. Doç. Dr. İsmail Can PAYLAN, Yard. Doç. Dr. Zafer CAN ve Dr. Fulsen ÖZEN) de yer aldığı “Proje Değerlendirme Toplantısında” eğitime katılan Ziraat Mühendislerine “Eğitime Katılım” belgesi takdim edilmiştir. Ayrıca bu toplantıda proje faaliyetleri için bundan sonrası için bir yol haritası oluşturulmuştur.