ziraat-fakultesi-logo

Perşembe, 26 Ekim 2017 10:06

Başka Dönemden Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6/1 maddesi:’’ (1) (Değişik:RG-12.07.2016-29768) Birimlerin yönetim kurulu kararı ile, mezuniyet için en fazla üç dersi kalan ve Senatoca belirlenen kayıt şartlarını yerine getirmiş öğrenciler için, bu dersler eğitim planındaki dönemlerinden farklı bir dönemde sınav bazında açılabilir. Ancak öğrencilerin, bu dersleri daha önce almış ve devam şartını sağlamış olmaları gerekir. Ayrıca birimlerin yönetim kurulu kararı ile öğrenciler; bulundukları yarıyılda kendi bölümlerinde açılmayan bir veya birden fazla derslerine karşılık olarak; azami ders yükü sınırları dahilinde kalmak koşuluyla ilgili birim içinde başka bir bölümden veya Üniversitenin diğer birimlerinde açılan aynı isimli veya o derse muadil dersleri karşılık olarak alabilirler. Ancak ders saatinin öğrencinin kendi bölümündeki dersin saatine eşit ya da fazla, içeriğinin veya öğrenme kazanımlarının ise eşdeğer olması gerekir. Fakat kendi bölümünde yabancı dilde okutulan bir ders, farklı bir dilde alınmaz” demektedir. Buna göre:

1-  Mezun olabilmek için en fazla 3 dersi kalan öğrenciler için bahar yarıyılı derslerinin sınavı açılacaktır.

2-  Mezun olabilmek için 3 ten fazla dersi kalan öğrenciler içinde

a-   Öğrencinin kredisi yetiyorsa ve ders açık ise öğrencinin derslere kaydı yapılacak.

b-  Öğrencinin almak için başvuruda bulunduğu ders açılmamış ise öğrencinin derse kaydı yapılmayacaktır.