ziraat-fakultesi-logo

Perşembe, 15 Şubat 2018 16:21

Başka Dönemden Ders Alma

Başka dönemden ders almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki esaslar doğrultusunda Fakültemiz web sayfasından alacakları ekle-sil formunu ilgili yerlere imzalatıp, yine web sayfamızdan alacakları dilekçe örneği ile 02 Mart 2018 tarihine kadar Dekanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

MADDE 6 - (1) (Değişik:RG-12.07.2016-29768) Birimlerin yönetim kurulu kararı ile, mezuniyet için en fazla üç dersi kalan ve Senatoca belirlenen kayıt şartlarını yerine getirmiş öğrenciler için, bu dersler eğitim planındaki dönemlerinden farklı bir dönemde sınav bazında açılabilir. Ancak öğrencilerin, bu dersleri daha önce almış ve devam şartını sağlamış olmaları gerekir. Ayrıca birimlerin yönetim kurulu kararı ile öğrenciler; bulundukları yarıyılda kendi bölümlerinde açılmayan bir veya birden fazla derslerine karşılık olarak; azami ders yükü sınırları dahilinde kalmak koşuluyla ilgili birim içinde başka bir bölümden veya Üniversitenin diğer birimlerinde açılan aynı isimli veya o derse muadil dersleri karşılık olarak alabilirler. Ancak ders saatinin öğrencinin kendi bölümündeki dersin saatine eşit ya da fazla, içeriğinin veya öğrenme kazanımlarının ise eşdeğer olması gerekir. Fakat kendi bölümünde yabancı dilde okutulan bir ders, farklı bir dilde alınmaz.